Tilbake

Kvikklunsj

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (7.3), Gå til siste versjon.)
Målgruppe: Medarbeidere

Kvikklunsj er et miniseminar for NTNU Vitenskapsmuseets ansatte og gjesteforskere, hvor de bidrar med et kort innlegg om et tema/prosjekt de er engasjert i. Det er i utgangspunktet avsatt 30 minutter inklusive tid til spørsmål.  #

Sted: Kalvskinnet: Auditoriet i Suhmhuset (102304) Kart

Program våren 2020: #

27.01.2020, 12:15-12:45: Geir Grønnesby fra Institutt for arkeologi og kulturhistorie: «Offerbrønnene på Brekstad»

10.02.2020, 12:15-12:45: Avlyst

24.02.2020, 12:15-12:45: Carina Egeland Aronsen og Randi Wenche Haugen fra utstillings- og publikumsseksjonen om «FUTURUM - undervisning for fremtiden»

09.03.2020, 12:15-12:45: Raymond Sauvage, Ellen Grav Ellingsen fra Institutt for arkeologi og kulturhistorie og Frid Kvalpskarmo Hansen<https://innsida.ntnu.no/person/fridkh&gt; fra Museumsadministrasjonen om «Formidling fra arkeologiske utgravinger»

23.03.2020, 12:15-12:45 Anders G. Finstad og Caitlin Mandeville fra Institutt for naturhistorie om «Citizen science»

20.04.2020, 12:15-12:45: 20.04.2020, 12:15-12:45: Wouter Koch fra Institutt for naturhistorie/Artsdatabanken om «Automagisk artsgjenkjenning»

04.05.2020, 12:15-12:45: Torbjørn Ekrem mfl. Fra Institutt for naturhistorie om «Bjørnedyr»

18.05.2020, 12:15-12:45: Ellen W. Randerz. «Utgraving og konservering av preparater fra det vikingtida gravfeltet på Vinjeøra ( del av E39 prosjektet)».

08.06.2020, 12:15-12:45: Åpent

Med forbehold om endringer.

Kontaktperson er Solveig Bakken. #

Tidligere program: #

2019:

 • 21.01.2019, 12:15-12:45: Lise Mariann Alsli fra Utstillings- og publikumsseksjonen vil snakke om «Å leke seg til kunnskap»
 • 04.02.2019, 12:15-12:45: Merete Moe Henriksen vil snakke om «De arkeologiske utgravingene på Sandbrauta»
 • 04.03.2019, 12:15-12:45: Patrick Nilssen og Bård J. Skavlan ved Institutt for naturhistorie vil snakke om «Kompostering og bærekraftig hagebruk ved Ringve botaniske hage»
 • 18.03.2019, 12:15-12:45: Torkel Johansen og Birgit Maixner Institutt for arkeologi og kulturhistorie: «NIDARK-prosjektet»
 • 01.04.2019, 12:15-12:45: Kristian Hassel, Institutt for naturhistorie: «Best i verden (på mose) - samspill mellom forskning og samlinger»
 • 08.04.2019, 12:15-12:45: Frode Ødegaard, Institutt for naturhistorie: Hvor mange insektarter finnes på jorda? Erfaringer fra 20 års forskning i tropisk regnskog. 
 • 29.04.2019, 12:15-12:45: Silje E. Fretheim: Institutt for arkeologi og kulturhistorie: Vikingstids-/middelaldertunet på Foss i Melhus
 • 13.05.2019, 12:15-12:45:  Fredrik Skoglund fra Institutt for arkeologi og kulturhistorie: «Kattmarka-vraket».
 • 27.05.2019, 12:15-12:45: Tove Eivindsen: Museumsadministrasjonen. Historiske Trondheim - forprosjekt 02.09.2019 kl. 12:15-12:45: Hans K. Stenøien, Institutt for naturhistorie: 
  «Hvor kommer den skandinaviske ulven fra?»
 • 16.09.2019 kl. 12:15-12:45: Helene Løvstrand Svarva, Nasjonallaboratoriene for datering: «Karbondatering i atombombe-æraen»
 • 30.09.2019 kl. 12:15-12:45: Heidi Breivik, Institutt for arkeologi og kulturhistorie: «Arkeologi på Ildlandet»
 • 14.10.2019 kl. 12:15-12:45: Jan Grimsrud Davidsen Institutt for naturhistorie, m.fl.: «Fiskeforskning i en moderne tidsalder – godt samarbeid med lokal IT gir bedre forskning»
 • 28.102019. kl. 12:15-12:45: Carmen Cuenca-Garcia Institutt for arkeologi og kulturhistorie og Ingrid Salvesen Museumsadministrasjonen: «COST-aksjoner - hva er det? Med smakebiter fra SAGA, et forskernettverk koordinert av NTNU» «COST actions - what is it? With tastings from SAGA, a research network coordinated by NTNU»
 • 11.11.2019 kl. 12:15-12:45: Øyvind Ødegård, Institutt for arkeologi og kulturhistorie: «Vrak i Arktis - smakebiter fra marinarkeologisk forskning på Svalbard»
 • 25.11.2019 kl. 12:15-12:45: Solbjørg Pedersen (UPS) og Kari Andresen: «Velkommen av havet - historien bak smaken»
  Et levende formidlingstilbud mot skolen.
  Vi følger marine arter fra havet til maten på bordet.
 • 09.12.2019 kl. 12:15-12:45: Torkild Bakken, Institutt for naturhistorie: «#sneglebuss - med nakensnegler langs Finnmarkskysten»

2018:

 • 12.02.2018, 12:15-12:35: Terje Thun fra Nasjonallaboratoriene for datering: Hvor gammel er stavkirkene - egentlig? Og hvordan har de overlevd så lenge?
 • 26.02.2018, 12:15-12:35: Jon Anders Risvaag og Jørgen Fastner fra Institutt for arkeologi og kulturhistorie: Publikum i magasinet? Nytt kulturhistorisk magasin - både magasin og utstilling: hva har vi tenkt og hva har vi gjort.
 • 12.03.2018, 12:15-12:35: Carmen Cuenca-Garcia og Arne A. Stamnes fra Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Geofysikk og arkeologi ved Vitenskapsmuseet - siste nytt fra felten
 • 09.04.2018, 12:15-12:35: Carina Egeland Aronsen og Vibekke Vange fra institutt for naturhistorie vil presentere "Regional tilstedeværelse: undervisningstilbud Fosen rundt".
 • 23.04.2018, 12:15-12:35: Mika Bendiksby fra Institutt for naturhistorie: "Welcome to the Jungle! Three-storied diversity of lichens and their fungal parasites in Norwegian rainforests"
 • 07.05. 2018 kl. 12.15: Gaute Kjærstad Institutt for naturhistorie. «Dead or alive? - status of freshwater organisms after rotenone treatment in Bymarka». 
 • 28.05. 2018 kl. 12.15: Raymond Sauvage og Jo Sindre Eidshaug: "Utgraving av vikingtids gård ved Steine kirke"
 • 03.09.2018, 12:15-12:35: Marie-José Nadeau fra Nasjonallaboratoriene for datering. «23rd International Radiocarbon Conference 2018».
 • 17.09.2018, 12:15-12:35: Thora Gerner Nyborg fra Institutt for arkeologi og kulturhistorie. «Trekonservering av arkeologisk materiale fra Brekstad».
 • 01.10.2018, 12:15-12:35: Merete Moe Henriksen fra Institutt for arkeologi og kulturhistorie. «Arkeologiske utgravinger knyttet til E6 Melhus».
 • 15.10.2018, 12:15-12:35: Karstein Hårsaker og Jan Ivar Koksvik fra Institutt for naturhistorie. «Overraskende planktonutvikling i drikkevannskilden Jonsvatnet etter overføring av mysis».
 • 29.10.2018, 12:15-12:35: Dag-Inge Øien fra Institutt for naturhistorie. «Langtidsstudier av slåttemark i Midt-Norge - om aktiviteten og noen viktige resultater etter 50 år».
 • 12.11..2018, 12:15-12:45: Marianne Sjøholtstrand fra Utstillings- og publikumsseksjonen. «Forskningsdagene i Trondheim - NTNU Vitenskapsmuseet bidrar til å få forskningen ut til folket».
 • 26.11.2018, 12:15-12:35: Tove Eivindsen fra Museumsadministrasjonen. «Collections online - flere samlinger på nett».

2017:

 • Mandag 18.09. 2017 kl. 12.15-12.45: Axel Christophersen Institutt for arkeologi og kulturhistorie. «Er vi så sikker på at Klemenskirken er funnet?»
 • Mandag 02.10. 2017 kl. 12.15-12.35: Morten Sylvester. Utstillings og publikumsseksjonen. «Din kropp i bevegelse - et samarbeidsprosjekt finansiert av Forskningsrådet»
 • Mandag 16.10. 2017 kl. 12.15-12.35: Jan Grimsrud Davidsen. Institutt for naturhistorie. «Eksklusivt sjøørretfiske på 49 grader sør - Ekspedisjonen til Kerguelen Islands»
 • Mandag 30.10. 2017 kl. 12.15-12.35: Tommy Prestø. Institutt for naturhistorie. «Hjelp! Magasinet er fullt - kan vi bygge om herbariet?»
 • Mandag 13.11. 2017 kl. 12.15-12.45: Birgitte Skar Institutt for arkeologi og kulturhistorie. «SPARC-prosjektet»
 • Mandag 27.11. 2017 kl. 12.15-12.35: Helene Løvstrand Svarva. Nasjonallaboratoriene for datering. «Gamle trær i Trillemarka»

2016:

 • 30. januar: Astrid Lorentzen og Ulf Fransson fra IAK: Ørlandprosjektet 
 • 13. februar: Randi Wenche Haugen fra UPS: Hvorfor skape dynamisk formidling? – om Vitenskapsmuseets markering av «Tråante 2017 – en feiring av 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917»
 • 27. februar: Roger Alterskjær fra adm: Betydningen av faglige IT-tjenester ved museet –  vi ser blant annet på «Collections online».
 • 13. mars: Marie-Josée Nadeau fra NLD: “The afterlife of Edith of Sussex, Queen of Germany”.
 • 27. mars: Eivind Krag og Hanne Bryn fra IAK: Røddekrysset og Korsmyra.
 • 8. mai: Guus Wellesen fra INH: Body Worlds kommer! Men hva er plastinering egentlig?
 • 22. mai: Anders Kolstad fra INH: Hvorfor vil en botaniker bruke fire år på å studere elg? / Why does a botanist want to spend four years studying moose?
 • 19. september: Martin Seiler fra ND: "First Be-10 measurement in Norway"
 • 3. oktober: Mike Martin fra SN: "Combining big data and museum specimens for investigations of the whole Norwegian flora"
 • 17. oktober: Ole Risbøl fra SAK: "Lidar (flyskanning) og bruken av denne fjernmålingsteknikken i arkeologien"
 • 31. oktober: Vibekke Vange fra SN, Ringve botaniske hage: "Artig for ungan`" - eller noe mer? Pedagogikk i Ringve botaniske hage
 • 14. november: Magnar Mojaren Gran fra SAK: "Ørlandskapet i forhistorisk tid".
 • 28. november: Per Gätzschmann fra SN: "Fra restaurering av gamle preparater til ny teknologi i Vitenskapsmuseets taksidermistverksted".

2015: #

 • 1. februar: Ansvarlig: SN. Tema: Norbol v/ Torbjørn + Magni sitt ph.d.-prosjekt
 • 1. mars: Ansvarlig: SF. Sans og Samling v/ Morten Sylvester + Guro sitt ph.d.-prosjekt
 • 22. mars: Ansvarlig: SN. Tema: Ørrethemmeligheter v/ Jan + Arne sitt ph.d.-prosjekt.
 • 26. april: Ansvarlig: SAK. Kopperfremstilling v/ Lars og Ingrid sitt ph.d.-prosjekt
 • 31. mai: Ansvarlig: Adm. Revita v/ Torkel + Arnfinn med høstprogrammet
 • 30. august: Ansvarlig: SF. Skoletjenesten v/Solbjørg og Kulturnatt Trondheim v/Arnfinn.
 • 27. september: Ansvarlig: SA. Tema: Dendroklimatologi i Norge: Klimatisk informasjoni årringer fra gran og furu v/ Helene Løvstrand Svarva / Terje Thun.
 • 25. oktober: Ansvarlig: SAK. Marine Ventures v/ Hein og Silje sitt ph.d.-prosjekt.
 • 29.november: Ansvarlig: SA. Tema: Church arts and AMS dating, Ethiopia v/ KidaneFanta Gebremariam (Dept. of Chemistry) and Einar Værnes (SA) + 1ph.d.-prosjekt.

2014: #

 • Torsdag 30. januar kl. 11: SN: Kristian Hassel: "Norge en europeisk stormakt på mose!"
 • Torsdag 27. februar kl. 11: SAK: Jørgen Rosvold: "Jakten på tamreinen"
 • Fredag 28. mars kl. 11: SA: Terje Thun: "Håndtverkeren som overlevde"
 • Fredag 25. april kl. 11: SF: Øylov Cyvin: "Utstillingsmediet – faglighet i tre dimensjoner"
 • Fredag 30. mai kl. 12: Adm: Merete Moe Henriksen: "De universitetshistoriske samlingene" AVLYST
 • Torsdag 28. august kl. 12: Adm: Merete Moe Henriksen: "De universitetshistoriske samlingene"
 • Torsdag 25. september kl. 12: SN: Gunnar Austrheim: ManEco- prosjektet: Forvaltning av økosystemtjenester i fjellet gjennom husdyrbeiting og masterstudent Marie U. Maurset presenterer sitt prosjekt.
 • Fredag 31. oktober kl. 12: SAK: Jon Anders Risvaag: Religion og penger.
 • Torsdag 27. november kl. 12: SF: Guro Jørgensen og Morten Sylvester: Kolonisering.
0 Vedlegg
6240 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)