Digital...

Kurstilbud nettbasert undervisning

Denne wiki-siden oppdateres fortløpende med kurstilbud knyttet til nettbasert undervisning for ansatte ved NTNU.

Siste oppdatering: Onsdag den 17. juni

English version: Courses for online teaching 

Kurs #

Du finner alle kursene våres i Læringsportalen under fagområde Studie og Utdanning.

Generelle anbefalinger #

Forberedelser for deltakere #

Andre opplæringsressurser #

Gå til Temaside om nettbasert undervisning

Bidra med egne tips og erfaringer? #

Erfaringsdeling er viktig for å etablere bedre kvalitet på de tilbudene som gis til studentene våre. NTNU ønsker gjerne å legge til rette for deling av gode tips og erfaringer knyttet til nettbasert undervisning. Ta kontakt på e-post kontakt@lss.ntnu.no så bistår vi med den videre tilretteleggingen for at du kan dele dine tips og erfaringer i NTNUs læringsfellesskap.

Gjennomførte erfaringsdelinger #

Hvordan skape et trygt og aktivt digitalt læringsmiljø?

En erfaringsdeling fra vårens digitale LAOS-kurs. Mange studenter opplever økt ensomhet, konsentrasjonsproblemer og et større behov for informasjon. Som faglærer har du sikkert digital kontakt med dine studenter i disse dager. Hvordan går det med dem? Hvordan har de det? I dette webinaret ble det vist til ulike typer studentaktiviteter som er benyttet på LAOS-kurset for å skape et trygt og imøtekommende læringsmiljø.
Kursholdere: Marte Therese Jakobsen (Uniped, LAOS-ansvarlig) og Katja Hakel (Uniped).

OneNote som digital tavle i Collaborate og campusundervisning

I dette erfaringsdelingswebinaret viste Lars Hansson (IV/IHB) hvordan han setter opp og bruker OneNote i mekanikkundervisningen. Han har lyktes godt med å bruke dette både i ordinær undervisning i auditorier, og kan enkelt bruke samme metode nå når han har gått over til nettbasert undervisning. Lars fortalte også hvordan han legger til rette for øvingstimer for sine studenter og demonstrerte hvordan undervisere kan komme i gang på egenhånd.

Virtuell relasjonsbygging i VEiT (Virtuelle Eksperter i Team)

Det å kunne samarbeide og det å være kreativ trekkes frem som egenskaper studenter bør ha med seg for å kunne fungere i morgendagens arbeidsliv. Verden blir stadig mindre, og samarbeid på tvers av fysisk lokasjon blir mer og mer aktuelt. Hva skal til for å bygge samarbeidskompetanse og relasjoner digitalt? Eksperter i team ved NTNU har nå et pilotprosjekt, VEiT, som blant annet utforsker virtuell relasjonsbygging. I dette webinaret vil dere få erfaring med noen av øvelsene VEiT har tatt i bruk, såkalte “ice breakers”. I tillegg vil vi dele noen erfaringer fra arbeidet med prosjektet så langt.

Ressurser fra gjennomførte webinar #

Erfaringsdeling: Asynkron undervisning

Her er presentasjonen som Dagrun Engen brukte i sin webinar om asynkron nettbaserte undervisning.

Hvordan skape et trygt og aktivt digitalt læringsmiljø?

Her er presentasjonen fra Marte Therese Jakobsen og Katja Hakel sin webinar om LAOS opplæring og læringsmiljø.

Moving from face-to-face to online

Dr. Shaun Nykvist (in English) talks about pedagogical considerations when moving from face-to-face to online teaching and learning.

Temakurs Video i undervisningen

Mari-Ann LetnesOve Østerlie og Alex Strømme viser didaktiske og praktiske erfaringer om å lage og bruke video i undervisning.

Hjelp #

Om du har et problem eller spørsmål tilknyttet nettbasert undervisning som du ikke finner svaret til i våre wiki-sider, må du gjerne ta kontakt med oss via NTNU Hjelp

0 Vedlegg
12843 Visninger
Gjennomsnitt (9 Stemmer)