Universell utforming

Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger

Målgruppe: Studenter Tema: IT-hjelp

Anskaffelser av IKT-systemer ved NTNU skal i hovedsak følge policy og prinsipper for universell utforming ved NTNU. En del IKT-systemer vil imidlertid være vanskelig å levere med tilstrekkelig tilgjengelighet for alle type brukere pga. stor grad av grafisk og/eller interaktiv interaksjon som ikke har blitt utviklet med tanke på universell utforming.

Alle anskaffelser som er rettet mot allmennheten (se definisjon i policy) skal kravstille universell utforming. Det kan imidlertid skilles mellom grad av tilgjengelighet for forskjellige brukergrupper, for eksempel administratorer og allmenne brukere av systemet.

Krav som skal stilles til leverandørene #

Følgende krav skal med når du skal kjøpe inn IKT-løsninger for NTNU:

  1. Elektroniske brukertjenester skal være universelt utformet, og brukerne skal kunne benytte disse uten hensyn til tid, sted og kanal. Beskriv hvordan den foreslåtte løsningen tilfredsstiller dette. (Prioritet = Høy)
  2. IKT-løsningen skal følge NTNUs politikk, prinsipper og retningslinjer for universell utforming av IKT-løsninger. Dette er beskrevet i vedlegg 5. Beskriv leverandørens strategi for universell utforming. Legg gjerne ved dokumentasjon om hvordan universell utforming ivaretas av leverandøren.(Prioritet = Høy)
  3. IKT-løsningen er tilgjengelig på heterogene og mobile plattformer. Beskriv hvilke plattformer som er støttet. Eksempel web, smarttelefon, nettbrett.(Prioritet = Middels)
  4. IKT-løsningen tilbyr brukergrensesnitt på bokmål, nynorsk og engelsk.  Beskriv hvilke språk som er støttet i brukergrensesnittet.(Prioritet = Høy)
  5. IKT-løsningen kan integreres med hjelpemiddelteknologi (for eksempel skjermoppbrekking, forstørrelse, talesyntese).(Prioritet = Høy)

Om universell utforming #

Hva er universell utforming? Hvilke regler gjelder? Du finner mer informasjon på nettsidene om Universell utforming av IKT ved NTNU.

0 Vedlegg
9531 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)