Feltarbeid under Covid-19

(Videresendt fra Korona - Retningslinje for feltarbeid)

På feltarbeid innhenter studenter og ansatte datamateriale, eller utfører arbeidsoppgaver innen sitt fagfelt. Feltarbeid foregår utenfor NTNUs ordinære arbeids- og læringsmiljø.

English: Guidelines for fieldwork

For NTNU-ansatte, studenter og samarbeidspartnere, som deltar på feltarbeid. 

Retningslinjen gjelder for feltkurs, tokt (feltvirksomhet på fartøy/skip/båt), studentoppgaver utenfor NTNUs områder, befaring og ekskursjon/bedriftsbesøk.

Ordinære tjenestereiser regnes ikke som feltarbeid.

Generelle krav  #

  • Avklar gjennomføringen av feltarbeidet med leder
  • Feltarbeid skal risikovurderes.

Risikovurdering, før feltarbeid  #

  • Vær oppmerksom på at kommunen kan ha etablert egne retningslinjer for smittevern, i noen tilfeller forskrift. Dette er spesielt aktuelt dersom feltarbeidet foregår i en annen kommune. Kan dette påvirke feltarbeidet?
  • Hvordan kommer deltakerne seg til og fra feltarbeidet? Vurder dette opp mot avstandskrav og smitterisiko.
  • Hvordan er muligheten for å ivareta god håndhygiene? Er det nødvendig å bringe med seg vann og såpe, evt. midler for hånddesinfeksjon?
  • Hvordan kommer en deltaker seg hjem dersom vedkommende får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, eller mistenker Covid-19? Offentlig transport bør i slike tilfeller unngås.
  • Sanitærforhold og evt. innkvartering (bo- og spiseforhold, inkl. renhold) anses være spesielt utfordrende med tanke på smittevern. Dette må vurderes særskilt.
  • Er jobbrotasjon / etablering av team mulig? (unngå at flere blir syke samtidig)?
  • Utstyr skal i størst mulig grad være personlig. Vurder evt. mulighet for rengjøring av felles utstyr mellom hver bruker.
  • Har evt. oppdragsgiver innført smitteverntiltak?

Se også sjekkliste for risikoforhold på feltarbeid i retningslinjen Feltarbeid - for deg som leder.

Kontakt   #


Godkjenning  #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsledelse
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra12.11.2020
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenter
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap
0 Vedlegg
6193 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)