Korona - Retningslinje for feltarbeid

På feltarbeid innhenter studenter og ansatte datamateriale, eller utfører arbeidsoppgaver innen sitt fagfelt. Feltarbeid foregår utenfor NTNUs ordinære arbeids- og læringsmiljø.

English: Guidelines for fieldwork

For NTNU-ansatte, studenter og samarbeidspartnere, som deltar på feltarbeid. 

Retningslinjen gjelder også for feltkurs, tokt (feltvirksomhet på fartøy/skip/båt), studentoppgaver utenfor NTNUs områder, befaring og ekskursjon/bedriftsbesøk.

Ordinære tjenestereiser regnes ikke som feltarbeid.

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsleder
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra06.07.2020
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
ReferanseRegjeringens sentrale føringer av 12. mai 2020 - «Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler»
Referanse interne dokumenterHendelseshåndtering knyttet til Covid 19 i Sentral beredskapsledelse, brev fra rektor angående tilbakevending til campus for ansatte fra semesterstart 10. august 2020
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

Generelle krav #


Risikovurdering, før feltarbeid #

  • Vær oppmerksom på at kommunen kan ha etablert egne retningslinjer for å redusere smitterisiko. Dette er spesielt aktuelt dersom feltarbeidet foregår i en annen kommune. Dersom egne retningslinjer er etablert; Hvordan påvirker dette feltarbeidet?
  • Hvordan kommer deltakerne seg til og fra feltarbeidet? Vurder dette opp mot avstandskrav og smitterisiko.
  • Hvordan er muligheten for å ivareta god håndhygiene? Er det nødvendig å bringe med seg vann og såpe, evt. midler for hånddesinfeksjon?
  • Hvordan kommer en deltaker seg hjem dersom vedkommende får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, eller mistenker Covid-19? Offentlig transport bør i slike tilfeller unngås.
  • Sanitærforhold og evt. innkvartering (bo- og spiseforhold, inkl. renhold) anses være spesielt utfordrende med tanke på smittevern. Dette må vurderes særskilt.
  • Er jobbrotasjon / etablering av team mulig? (unngå at flere blir syke samtidig)?
  • Utstyr skal i størst mulig grad være personlig. Vurder evt. mulighet for rengjøring av felles utstyr mellom hver bruker.
  • Over hvor lang tid varer feltarbeidet?
  • Har evt. oppdragsgiver lagt føringer vedr. smitteverntiltak?

Endringslogg #

06.07.20

Retningslinjen er vesentlig forkortet og koblet tettere til retningslinje for fysisk oppmøte på campus. Årsaken er at det vil være mange av de samme tiltakene som gjelder - både for fysisk oppmøte på campus og feltarbeid. Punktene under "Risikovurdering, før feltarbeid" er oppdatert.

Oppdatert 6. juli 2020

0 Vedlegg
4179 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)