Tilbake

Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver

Retningslinje for kontroll og vedlikehold av tak, taksluk, takrenner og lysgraver

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å hindre vanninntrenging og vern om egen sikkerhet. Den omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift. Medarbeidere som utfører arbeidet er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent for alle.

Driftsoperatør skal ved behov #

 • Fjerne løv, rask og mose
 • Rense sluk og slukrister
 • Sjekke gummimansjetter og hette på oppstikk
 • Sjekke om det er hull og feil i takbelegg
 • Sjekke om det er løse beslag
 • Sjekke at varmekabler er intakte, eventuelt sette på varmekabler
 • Sjekke tak og -overheng for takrasfare og iverksette rassikring og fjerning av istapper

Skilt som viser takrasfare

Sikker jobbanalyse #

Ved høy risiko skal det utarbeides en sikker jobbanalyse, se HMS-retningslinje for arbeid i høyden

NTNU-bestemmelser #

Lover og regler #

Detaljer om retningslinjen #

 • Utarbeidet av: Campusservice
 • Dato: 22.3.17
 • Erstatter: 22.5.13
 • Godkjent av: Seksjonssjef
 • Erstatter: Ny
 • Nr: K40
1 Vedlegg
15216 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)