Kontraktsmaler og signeringsfullmakt

For alle eksternt finansierte prosjekter ved NTNU skal det foreligge kontrakt. Når NTNU har ansvar for å utarbeide kontrakten, må du bruke malene på denne siden.

Kontraktsmaler for toparts bidrags- og oppdragsprosjekt #

Mal Covid -19 bestemmelse

Les mer: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Mal for samarbeidsavtaler for prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd #

Mal Covid -19 bestemmelse

Eksempelmalene til NFR har litt ulike formuleringer når det gjelder økonomirapportering og utbetaling, og i prosjekter hvor NTNU er prosjektkoordinator må teksten tilpasses/utvides noe.

Les mer: Temaside - Forskningsprosjekt

Maler for samarbeidsavtaler i EU-prosjekt #

Mal Covid -19 bestemmelse

Les mer: Horisont 2020 – prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse

Samarbeid student – bedrift #

Standardavtale mellom bedrift og student

Rammeavtaler – med faste maler som skal benyttes #

  • Lenke til ephorte nr Sintef, Equinor, DNV GL (kommer)

Doktorgrad #

Dataoverføring/overføring av personopplysninger #

Andre maler #

Fullmakter #

Kontakt #

Juridiske spørsmål: juridisk@virksomhet.ntnu.no

EU kontrakter: EU-rådgiverne på fakultetene er førstelinje for vitenskapelig ansatte. Oversikt over EU-rådgiverne finnes her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/EU+r%C3%A5dgivere

Andre kontrakter: Økonomiavdelingen, kontakt@okavd.ntnu.no  Sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.

12 Vedlegg
7041 Visninger