Kontraktshåndtering

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

For alle eksternt finansierte prosjekter ved NTNU skal det foreligge kontrakt. Når NTNU har ansvar for å utarbeide kontrakten, skal malene under brukes.

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

 

Kontraktsmaler for bidragsfinansierte prosjekter #

Les mer om bidragsprosjekter her

Kontraktsmaler for oppdragsfinansierte prosjekter #

Rammeavtaler for oppdragsprosjekt med SINTEF og Statoil

NTNU har inngått  rammeavtaler med SINTEF og Statoil for oppdragsprosjekt.
Avtalene inneholder timespriser (salgspriser) som skal brukes.

Rammeavtalen med SINTEF inkl. priser finner du arkivert i ePhorte, saksnummer 2012/17886

Les mer om oppdragsprosjekter her

Kontraktsmaler for prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd #

  • Kompetanseprosjekter for næringslivet  norsk  | engelsk 

Skjemaer doktorgrad #

Skjemaer doktorgrad

Samarbeidsavtaler student-bedrift #

Standardskjema for avtale

Rutiner #

Viktig tilleggsinformasjon #

Kontaktpersoner #

Terje Ruud, prosessleder BOA

Juridiske spørsmål:

E-post: juridisk@virksomhet.ntnu.no

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

0 Vedlegg
26137 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)