Tilbake

Kontrakter til signering av rektoratet

Rutinebeskrivelse for kontrakter med eksterne partnere som skal signeres av rektoratet.

Fremgangsmåte for kontrakter til signering i rektoratet #

Sjekk hvem kontrakten skal underskrives av

Ansvarlig enhet/fuksjon skal levere følgende dokumentasjon til lederstøtte ved rektors kontor: 

  • Utskrift av nødvendig antall kontrakstdokumenter som skal underskrives. De skal være påført dato, sted, navn og tittel på den som skal underskrive.
  • Kopi av godkjenning av kontrakten fra jurist:
    • jurist i avdeling for virksomhetsstyring dersom det gjelder kontrakter innenfor dennes ansvarsområde, eller
    • jurist i avdeling for utdanningskvalitet dersom det gjelder kontrakter innen for dennes ansvarsområde
  • Informasjon om hvem som skal varsles når kontraktsdokumentene er underskrevet.

Henting av kontraktsdokumentene

Ansvarlig enhet/funksjon må selv hente kontraktsdokumentene på rektors kontor når underskrift foreligger.

Levering og henting av kontrakter #

Kontraktene skal leveres og hentes på rektors kontor, rom 112, Hovedbygget Gløshaugen, Høgskoleringen 1, Trondheim.

Kontakt #

Ved spørsmål, ta kontakt med Marte Olaussen ved rektors kontor. 

0 Vedlegg
1202 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)