Hvem kontakter jeg

Kontakt vaktmester

Meld behov

In English: Contact Custodial Service

Alle feil, behov og bestillinger av arbeid til Campusservice, skal meldes til e-vaktmester:

Innlogging for NTNU-ansatte og studenter: Velg den grønne knappen merket med "Windows" (gjelder også Mac-brukere), og logg inn med NTNU-brukernavn og passord.

OPPDATERING 25.08.2017:Det er for tiden problemer med innlogging for eksterne i e-vaktmester. Disse bes sende saker til kontakt@campusservice.ntnu.no

Meld inn ny sak eller Sjekk status på saker du har meldt inn.

 

Telefonliste

  • Telefonnr. i listen under er betjent hverdager mellom kl. 07.30 - 15.00
  • Ring vekter på kveld (kl. 15.00 - 07.30) og helg: tlf. 918 97 373
  • Campusservice sentralbord (betjent hverdager mellom kl. 07.30 - 15.00): tlf. 73 59 54 15
By Driftsområde Bygg Telefon
Ålesund - Hovedbygget  975 27 524
Ålesund - Laboratoriebygget 975 27 524
Ålesund - Fagskolebygget  975 27 524
Gjøvik - Kunnskapsparken  975 27 524
Gjøvik - Alle bygg, Felles driftstelefon 908 39 523
Gjøvik - Alle bygg, uregelmessige hendelser 2580
Trondheim Kalvskinnet Gunnerus gate 1 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Akrinn 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Sverresgate 10 og 14 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Brygghuset 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Kjelhuset 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Ark. Christies gate 2 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Bispegata 9B 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Schnitlergården 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Sukkerhuset 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Retorten 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Brattørkaia 17B 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Olavskvartalet 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Kjøpmannsgata 42 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Dokkhuset 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Trondheim biologiske stasjone 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Vitenskapsmuseet 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Elvegata 17 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Bynesveien 46B 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Industribygget 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Krambugata 12/14 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Fjordgata 1 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Dora 918 97 423
Trondheim Øya Nevrosenteret 918 97 232
Trondheim Øya MTFS del 1 og 2 918 97 232
Trondheim Øya Øya Helsehus 918 97 232
Trondheim Øya Kvinne-Barnsenteret 918 97 232
Trondheim Øya Klostergata 46 918 97 232
Trondheim Øya Elgesetergate 10-14 918 97 232
Trondheim Øya Laboratoriesenteret 952 93 044
Trondheim Øya 1902-bygget 952 93 044
Trondheim Øya Akutt/hjerte/lungesenteret 952 93 044
Trondheim Øya Gastrosenteret 952 93 044
Trondheim Øya Bevegelsesenteret 952 93 044
Trondheim Øya Forsyningssenteret 952 93 044
Trondheim Øya Kunnskapssenteret 952 93 044
Trondheim Øya MR-senteret 952 93 044
Trondheim Nord Statsarkivet 918 97 390
Trondheim Nord Sintef Energi 918 97 390
Trondheim Nord Elektro A, B, B2, C, D, E/F 918 97 390
Trondheim Nord Vestre Gløshaugen 918 97 390
Trondheim Nord Infohuset 918 97 390
Trondheim Nord Hovedbygningen 918 97 390
Trondheim Nord Gamle Elektro 918 97 390
Trondheim Nord Idrettsbygget 918 97 390
Trondheim Nord Østre Gløshaugen 918 97 390
Trondheim Nord Varmeteknisk 918 97 394
Trondheim Nord Metallurgi 918 97 394
Trondheim Nord Geologi 918 97 394
Trondheim Nord Kjelhuset 918 97 394
Trondheim Nord VM-Paviljongen 918 97 394
Trondheim Nord PFI 918 97 394
Trondheim Nord Strømningsteknisk 918 97 394
Trondheim Nord Oppredning/Gruvedrift 918 97 394
Trondheim Nord Berg 918 97 394
Trondheim Nord Produktdesign 918 97 394
Trondheim Nord Høgskoleringen 3 918 97 394
Trondheim Nord IT-bygget og IT-bygget sydfløy 918 97 392
Trondheim Nord Sentralbygg 1 og 2 918 97 392
Trondheim Nord Vannkraftlaboratoriet 918 97 392
Trondheim Nord Gamle Fysikk 918 97 392
Trondheim Nord Gamle Kjemi 918 97 392
Trondheim Nord Skiboli 918 97 392
Trondheim Sør Kjemi 1-5 918 97 378
Trondheim Sør Kjemihallen 918 97 378
Trondheim Sør Handelshøyskolen (HHiT) 918 97 378
Trondheim Sør Kjemi Sydfløy 918 97 378
Trondheim Sør Realfagbygget 918 97 378
Trondheim Sør Verkstedteknisk 918 97 397
Trondheim Sør Driftssentralen 918 97 397
Trondheim Sør Grønnbygget 918 97 397
Trondheim Sør ZEB Living Lab og Test Celle 918 97 397
Trondheim Sør Avløpsvannlaboratoriet 918 97 397
Trondheim Sør NHL Hall 918 97 397
Trondheim Sør Petroleumsteknisk senter 918 97 397
Trondheim Sør Vassbygget 918 97 397
Trondheim Sør Valgrinda 2000 918 97 397
Trondheim Sør Materialteknisk 918 97 397
Trondheim Sør Gløshaugen Legesenter 918 97 397
Trondheim Sør Byggteknisk 918 97 397
Trondheim Sør Transportsentralen 918 97 397
Trondheim Sør Norsk hydroteknisk laboratorium 918 97 397
Trondheim Sør PTS Paviljongen og Hall 918 97 397
Trondheim Sør Turbinlaboratoriet 918 97 397
Trondheim Sør Lerchendal Gård 918 97 397
Trondheim Øst Dragvoll bygg 1-12 918 97 958
Trondheim Øst Dragvoll Paviljong A, B og C 918 97 958
Trondheim Øst Dragvoll Gård 918 97 958
Trondheim Øst Halsenget 918 97 958
Trondheim Øst Øvre Stokkan 918 97 958
Trondheim Øst Idrettssenteret 918 97 958
Trondheim Øst Varmesentral Dragvoll 918 97 958
Trondheim Øst Plantebiosenteret 918 97 958
Trondheim Øst Låven 918 97 958
Trondheim Øst Meteorradarstasjon 918 97 958
Trondheim Øst Samfunnshuset 918 97 958
Trondheim Øst Tungasletta 2 918 97 399
Trondheim Øst Rotvoll 918 97 399
Trondheim Øst Ringve 918 97 399
Trondheim Øst Marinteknisk senter 918 97 399
Trondheim Øst Havlaboratoriet 918 97 399
Trondheim Øst Tungaveien 32 918 97 399
Trondheim Øst Jonsvannsveien 82 918 97 399
Trondheim Øst Skipsmodelltanken 918 97 399
Trondheim Øst Kavitasjonslaboratoriet 918 97 399
1 Vedlegg
50059 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)