Hvem kontakter jeg

Kontakt vaktmester

Meld behov

In English: Contact Custodial Service

Alle feil, behov og bestillinger av arbeid til Campusservice, skal meldes til e-vaktmester:

Meld inn ny sak i e-vaktmester  eller Sjekk status på saker du har meldt inn.

Innlogging for NTNU-ansatte og studenter:
Velg den grønne knappen merket med "Windows" (gjelder også Mac-brukere), og logg inn med NTNU-brukernavn og passord.

Eksterne brukere bes sende saker til kontakt@campusservice.ntnu.no 

Telefonliste

  • Telefonnr. i listen under er betjent hverdager mellom kl. 07.30–15.00
  • Ring vekter på kveld (kl. 15.00–07.30) og helg: tlf.918 97 373
  • Campusservice sentralbord (betjent hverdager 08.00–15.00): tlf. 73 59 54 15
By Driftsområde Bygg Telefon
Ålesund - Hovedbygget 975 27 524
Ålesund - Laboratoriebygget 975 27 524
Ålesund - Fagskolebygget 975 27 524
Gjøvik - Alle bygg, Felles driftstelefon 918 97 380
Trondheim Kalvskinnet Gunnerus gate 1 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Akrinn 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Sverresgate 10 og 14 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Brygghuset 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Kjelhuset 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Ark. Christies gate 2 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Bispegata 9B 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Schnitlergården 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Sukkerhuset 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Retorten 945 32 392
Trondheim Kalvskinnet Brattørkaia 17B 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Olavskvartalet 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Kjøpmannsgata 42 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Dokkhuset 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Trondheim biologiske stasjon 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Vitenskapsmuseet 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Elvegata 17 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Bynesveien 46B 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Industribygget 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Krambugata 12/14 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Fjordgata 1 918 97 423
Trondheim Kalvskinnet Dora 918 97 423
Trondheim Øya Nevrosenteret 918 97 594
Trondheim Øya MTFS del 1 og 2 918 97 594
Trondheim Øya Øya Helsehus 918 97 594
Trondheim Øya Kvinne-Barnsenteret 918 97 594
Trondheim Øya Klostergata 46 918 97 594
Trondheim Øya Laboratoriesenteret 952 93 044
Trondheim Øya 1902-bygget 952 93 044
Trondheim Øya Akutt/hjerte/lungesenteret 952 93 044
Trondheim Øya Gastrosenteret 952 93 044
Trondheim Øya Bevegelsesenteret 952 93 044
Trondheim Øya Forsyningssenteret 952 93 044
Trondheim Øya Kunnskapssenteret 952 93 044
Trondheim Øya Statsarkivet 952 93 044
Trondheim Gløshaugen Sintef Energi 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Elektro A, B, B2, C, D, E/F 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Vestre Gløshaugen 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Infohuset 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Hovedbygningen 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Gamle Elektro 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Idrettsbygget 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Østre Gløshaugen 918 97 390
Trondheim Gløshaugen Varmeteknisk 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Metallurgi 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Geologi 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Kjelhuset 918 97 394
Trondheim Gløshaugen VM-Paviljongen 918 97 394
Trondheim Gløshaugen PFI 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Strømningsteknisk 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Oppredning/Gruvedrift 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Berg 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Produktdesign 918 97 394
Trondheim Gløshaugen Høgskoleringen 3 918 97 394
Trondheim Gløshaugen IT-bygget og IT-bygget sydfløy 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Sentralbygg 1 og 2 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Vannkraftlaboratoriet 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Gamle Fysikk 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Gamle Kjemi 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Skiboli 918 97 392
Trondheim Gløshaugen Kjemi 1-5 918 97 378
Trondheim Gløshaugen Kjemihallen 918 97 378
Trondheim Gløshaugen Handelshøyskolen (HHiT) 918 97 378
Trondheim Gløshaugen Kjemi Sydfløy 918 97 378
Trondheim Gløshaugen Realfagbygget 918 97 378
Trondheim Gløshaugen Verkstedteknisk 918 97 397
Trondheim Gløshaugen Driftssentralen 918 97 397
Trondheim Gløshaugen Grønnbygget 918 97 397
Trondheim Gløshaugen ZEB Living Lab og Test Celle 918 97 397
Trondheim Valgrinda Avløpsvannlaboratoriet 918 97 397
Trondheim Valgrinda NHL Hall 918 97 397
Trondheim Valgrinda Petroleumsteknisk senter 918 97 397
Trondheim Valgrinda Vassbygget 918 97 397
Trondheim Valgrinda Valgrinda 2000 918 97 397
Trondheim Valgrinda Materialteknisk 918 97 397
Trondheim Gløshaugen Gløshaugen Legesenter 918 97 397
Trondheim Gløshaugen Byggteknisk 918 97 397
Trondheim Valgrinda Transportsentralen 918 97 397
Trondheim Valgrinda Norsk hydroteknisk laboratorium 918 97 397
Trondheim Valgrinda PTS Paviljongen og Hall 918 97 397
Trondheim Valgrinda Turbinlaboratoriet 918 97 397
Trondheim Gløshaugen Lerchendal Gård 918 97 397
Trondheim Dragvoll Dragvoll bygg 1-12 918 97 958
Trondheim Dragvoll Dragvoll Paviljong A, B og C 918 97 958
Trondheim Dragvoll Dragvoll Gård 918 97 958
Trondheim Dragvoll Halsenget 918 97 958
Trondheim Dragvoll Øvre Stokkan 918 97 958
Trondheim Dragvoll Idrettssenteret 918 97 958
Trondheim Dragvoll Varmesentral Dragvoll 918 97 958
Trondheim Dragvoll Plantebiosenteret 918 97 958
Trondheim Dragvoll Låven 918 97 958
Trondheim Dragvoll Meteorradarstasjon 918 97 958
Trondheim Dragvoll Samfunnshuset 918 97 958
Trondheim Tunga Tungasletta 2 918 97 399
Trondheim Ringve Ringve 918 97 399
Trondheim Tyholt Marinteknisk senter 918 97 399
Trondheim Tyholt Havlaboratoriet 918 97 399
Trondheim Tunga Tungaveien 32 918 97 399
Trondheim Moholt Jonsvannsveien 82 918 97 399
Trondheim Tyholt Skipsmodelltanken 918 97 399
Trondheim Tyholt Kavitasjonslaboratoriet 918 97 399
1 Vedlegg
72887 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)