Tilbake

Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet

Merk: 1.1.2017 ble Serviceenheten til Bestillerenheten, og bistår kun med innkjøp, bestillinger og inngående faktura. Variabellønn og reiseregninger m.v. skal fra samme dato utføres av Seksjon for økonomitjenester.

Bestillerenheten hjelper medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap med bestillinger,  inngående faktura og innkjøpsprosesser.

Hva kan Bestillerenheten hjelpe deg med #

  • Bestilling av varer og tjenester, fra enkle bestillinger til større anskaffelser. Husk! Alle kjøp som genererer en faktura som NTNU skal betale må registreres i  bestillingssystemet i forkant.

Hvem gjør hva? #

Bestillerenheten har egne kontaktpersoner for enhetene ved MH-fakultetet:

May Aarø Lium har ansvar for: 

K-sted: Enhet:
653010 - 653045Nevromedisin og bevegelsesvitenskap inkl. SenTIF og kjernefasilitet NextMove
653505 - 653520Psykisk helse inkl. RKBU og NAKU
658010Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Maren Ellingsberg har ansvar for: 

K-sted:Enhet: 
650105Fak.adm. Ledelse og stab
650105Regional Etisk Komite
650106Fak.adm. Forskning
652010Samfunnsmedisin og sykepleie
656010 - 656020Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Marianne Storset har ansvar for: 

K-sted:Enhet:
650107Fak.adm. Utdanning
652015 - 652020HUNT og HUNT4
652510 - 652525Sirkulasjon og bildediagnostikk inkl. CIUS og kjernefasilitet MR Core
650108Fak.adm. Økonomi
650111Fak.adm. HR

Thor Arild Skaset og Christina Kildal har ansvar for: 

K-stedEnhet:
651510 - 651570IKOM (Tidligere Kreftforskning og molekylærmedisin) inkl. PRC, CEMIR og kjernefasiliteter
651010 - 651011IKOM (Tidligere Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer)

I samarbeid med fagbestiller ved IKOM Sissel Håvåg

Ann Kristin Engevold har ansvar for: 

K-stedEnhet:
657010Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

For hjelp med:

Kontakt Bestillerenheten #

E-post: bestillerenheten@mh.ntnu.no 

Besøksadresse:

Bestillerenheten, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS)
1. etg. nord
Olav Kyrres gate 9

Postadresse:
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Bestillerenheten
7489 Trondheim

Åpningstider #

Kl. 08.00-15.45 (mai-august kl. 08.00-15.00)

0 Vedlegg
22326 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)