Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet

Bestillerenheten hjelper medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap med bestillinger,  inngående faktura og innkjøpsprosesser. 

Hva kan Bestillerenheten hjelpe deg med #

  • Bestilling av varer og tjenester, fra enkle bestillinger til større anskaffelser. Husk! Alle kjøp som genererer en faktura som NTNU skal betale må registreres i  bestillingssystemet i forkant.

Hvem gjør hva? #

Bestillerenheten har egne kontaktpersoner for enhetene ved MH-fakultetet:

May Aarø Lium har ansvar for: 

K-sted: Enhet:
653010 - 653045Nevromedisin og bevegelsesvitenskap inkl. SenTIF og kjernefasilitet NextMove
653505 - 653520Psykisk helse inkl. RKBU og NAKU
658010Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Maren Ellingsberg har ansvar for: 

K-sted:Enhet: 
650105Fak.adm. Ledelse og stab
650105Regional Etisk Komite
650106Fak.adm. Forskning
652010Samfunnsmedisin og sykepleie
656010 - 656020Kavliinstitutt for nevrovitenskap
650130Klinisk forskningsenhet (CTU)

Marianne Storset har ansvar for: 

K-sted:Enhet:
650107Fak.adm. Utdanning
652015 HUNT
652510 - 652525Sirkulasjon og bildediagnostikk inkl. CIUS og kjernefasilitet MR Core
650108Fak.adm. Økonomi
650110Fak.adm. IT (ikke datautstyr)
650111Fak.adm. HR

Thor Arild Skaset, og Hanna Sundli har ansvar for: 

K-stedEnhet:
651510 - 651570IKOM (Tidligere Kreftforskning og molekylærmedisin) inkl. PRC, CEMIR og kjernefasiliteter
651010 - 651011IKOM (Tidligere Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer)

I samarbeid med fagbestiller ved IKOM Sissel Håvåg

Ann Kristin Engevold har ansvar for: 

K-stedEnhet:
657010Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

For hjelp med:

Kontakt Bestillerenheten #

E-post: bestillerenheten@mh.ntnu.no 

Besøksadresse:

Bestillerenheten, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS)
1. etg. nord
Olav Kyrres gate 9

Postadresse:
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Bestillerenheten
7489 Trondheim

Åpningstider #

Kl. 08.00-15.45 (mai-august kl. 08.00-15.00)

0 Vedlegg
29224 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)