Tilbake

Kom i gang med digital eksamen

På denne siden finner du informasjon om hvordan vitenskapelige og administrativt ansatte kommer i gang med å bruke Inspera til forberedelse og gjennomføring av digital eksamen.

English version: - This article exists only in Norwegian.

Temaside om digital eksamen | Sider merket med eksamen | Ofte stilte spørsmål

 Logg inn i Inspera

Inspera Assessment #

Inspera Assessment er NTNUs digitale eksamenssystem. Systemet bør brukes til alle karaktergivende innleveringer, som hjemmeeksamen, prosjektoppgaver, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Systemet tilbyr skoleeksamener med et stort utvalg av oppgavetyper, både automatisk og manuelt rettede oppgaver, i tillegg til å være et godt sensureringsverktøy for muntlig og praktisk eksamen.

Brukertilgang i Inspera #

Se siden Tilgang til Inspera Assessment - for ansatte og sensorer.

Hvordan melder jeg på mitt emne til digital eksamen? #

Emner som ikke har hatt digital eksamen tidligere #

Vi ber om at du registrerer emnet for digital eksamen. Dette gjøres primært via Emner på Nett (EpN), men om du finner ut etter EpN-fristen at du ønsker digital vurdering, følg lenken under for påmelding.

Meld på emnet ditt til våren 2020 før 15. september.

Er gitte frister passert, ta gjerne kontakt med Eksamenskontoret på digitaleksamen@sa.ntnu.no for å sjekke om vi likevel kan ha ledig kapasitet. Vi kan ikke garantere ledig plass etter at eksamensplanen er lagt, men vi prøver så langt det lar seg gjøre å la alle som ønsker det, gjennomføre eksamen digitalt.  

Emner som har hatt digital eksamen tidligere #

Dersom ditt emne har hatt digital eksamen med Inspera Assessment studieåret 18/19, vil emnet automatisk få innmeldt ønske om digital eksamensavvikling neste aktuelle semester. Dette forutsetter at vurderingsordningen er den samme som da emnet ble gjennomført digitalt.Ved spørsmål, ta kontakt via digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Kan jeg ha eksamen med 3.parts programvare brukt i undervisningen? #

Fra og med høst 2018 kan fagmiljø melde inn ønske om digital eksamen med 3.parts programvare, eksempelvis Solidworks, Matlab, Excel, AutoCAD.

Dette kan gi en stor kvalitetsforbedring i vurderingen for emner hvor fagnær programvare brukes i undervisningen. Gjennomføring med 3.parts programvare er kun støttet med NTNU-eide datamaskiner, det er ikke mulig for BYOD (Bring your own device) eksamen.

De nye eksamenslokalene på Sluppen har en datasal med 230 eksamensplasser. Ønsker og spørsmål om gjennomføring med 3.parts programvare kan sendes til digitaleksamen@sa.ntnu.no. For at det skal kunne gjennomføres, må NTNU ha/ordne avtale på lisenser for programvaren, det må være kapasitet på den gitte eksamensdatoen, og faglærer må være involvert i kvalitetssjekk av maskinoppsett. NB: Førstegangsgjennomføringer med 3.parts programvare kan kreve en del forarbeid med tanke på testing og oppsett, det er derfor lurt å være tidlig ute med koordinering om slike gjennomføringer.

Hvordan vet jeg om emnet allerede er påmeldt digital eksamen?  #

Enkeltemner #

Logg inn i FS, gå til vurderingsenhet samlebilde og søk opp emnekoden. Bla til riktig vurderingstid og deretter delvurderingen. Hvis det står INSPERA i feltet for eksamenssystem er denne delvurderingen påmeldt digital eksamen. Hvis det også står INSPERA i sensurssystem, betyr dette at det vil være mulig å føre resultater tilbake til FS fra Inspera Assessment:

Finner du ikke riktig vurderingstid i vurderingsenhet samlebilde? Da kan det være at vurderingsenhetene for det aktuelle semesteret ikke har blitt generert ennå. Det kan du sjekke via vurderingskombinasjon samlebilde. Gå til vurderingskombinasjon (gjerne via snarveien på vurderingsenhet samlebilde):

Bla til du finner riktig vurderingskombinasjon (her skal vurdkombkoden matche nøyaktig det som står i vurderingsenhet samlebilde). Står det INSPERA i eksamenssystem her, er vurderingen påmeldt digital eksamen. INSPERA-flagget blir med over til vurderingsenheten når denne genereres.

Fakultet/institutt #

For å få en samlet oversikt for større enheter enn enkeltemner, er via rapporten 508.002 (Vurderingsenhet). Fyll ut riktig kode for sted og termin, og kjør rapport. Høyreklikk inni lista som kommer opp, og velg "filtrer". Skriv deretter inn [datasystemkode = 'INSPERA'] 

Skjermbilde for å illustrere filteret og toppen av rapporten i FS

Dersom du ikke lenger ønsker å gjennomføre digital eksamen for ditt emne, ber vi om at du kontakter oss på e-post digitaleksamen@sa.ntnu.no.

Kontakt #

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

6 Vedlegg
17225 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)