Klokkeprøver

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å redusere risiko for støyskade for personer som oppholder seg i bygninger hvor det utføres klokkeprøver. Den omfatter medarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Varsling av klokkeprøver #

Se retningslinje for varsling stans/test av teknisk anlegg

Utførelse av klokkeprøver #

skal utføres i januar/februar

Verneutstyr #

Riktig hørselsvern skal brukes

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 30.04.2013

Erstatter: 10.9.2012

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: Ny

Nr: D16

0 Vedlegg
8880 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)