Tilbake

Kjernefasiliteter - Core Facilities - MH

Kjernefasiliteter #

Sammen med Helse Midt-Norge har Fakultet for medisin og helsevitenskap organisert avansert infrastruktur innen klinisk- og basalforskning, med tilknyttet personell med spesialkompetanse, i kjernefasiliteter. Disse kjernefasilitetene er tilgjengelig for forskere nasjonalt og internasjonalt, både ved forskningsinstitusjoner og i industrien.

Mer om våre kjernefasiliteter

Core Facilities #

The Faculty of Medicine and Health Sciences and the Central Norway Regional Health Authority have organised several laboratories with advanced equipment and expertise are into core facilities. These research facilities offer a necessary infrastructure connected to specialized expertise for regional, national and international researchers from research institutions and the industrial sector.

More about our Core Facilities

0 Vedlegg
2794 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)