Kjøp av teknisk sprit

Rutinebeskrivelse for kjøp og håndtering av teknisk sprit ved NTNU.

Temaside bestille | Sider merket bestille | Sider merket anskaffelser | Hovedside anskaffelser

Anskaffelse, og rutine ved uttak av teknisk sprit  #

Ved uttak av teknisk sprit/avgiftsfri etanol skal du benytte et rekvisisjonsskjema (finnes ved din enhet). 

Rekvisisjonsskjemaet skal underskrives av din nærmeste leder/ansvarlig.

  •  All kjøp av teknisk sprit gjøres gjennom rammeavtaleleverandør på kjemikalier
  • Den som har fått tillatelse, skal ha adgang til å hente ut sprit fra avlåst spritlager på grunnlag av underskrevet rekvisisjon. Den som rekvirerer spriten samt ansvarlig for uttaket signerer på rekvisisjonsskjemaet. Uttak og mottak av sprit loggføres i egen bok, som til enhver tid er tilgjengelig for kontroll. Rekvisisjonsskjemaene arkiveres i avlåst arkiv.
  • Den som har behov for sprit i sin faglige virksomhet ved enheten, skal la dette gå gjennom en fast vitenskapelig tilsatt (arbeidsleder, prosjektleder, samlingsansvarlig, ansvarlig veileder).
  • Det tillates ikke at det lagres sprit på kontorene eller i fellesarealer. Hver tilsatt tildeles et låsbart skap til oppbevaring av rekvirert sprit.

Kontakt #

Seksjon for økonomirådgivning/Innkjøp: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
12812 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)