Juridisk bistand

Oversikt over hvilken juridisk bistand juristene i Avdeling for virksomhetsstyring kan hjelpe deg som ansatt med.

Juristene i Avdeling for virksomhetsstyring kan hjelper deg med NTNU-relaterte spørsmål innen følgende rettsområder:

 • ekstern finansiering og tilgrensende rettsområder 
 • eiendom 
 • EU-kontrakter
 • intellektuelle rettigheter (IPR)
 • forvaltningsrett
 • innsynsbegjæringer
 • personvern/GDPR
 • NTNUs styrings- og delegasjonsreglement

Juristene svarer ikke på spørsmål om skatt og moms. 

I personalspørsmål, saker om sidegjøremål og utreise for NTNUs ansatte, kan du kontakte HR- og HMS-avdelingen

Alle studierelaterte spørsmål håndteres av Avdeling for utdanningskvalitet

Når bør du kontakte juristene? #

Juristene i Avdeling for virksomhetsstyring bør kontaktes i disse tilfellene: 

Kontakt juristene #

Be om juridisk bistand ved å sende en e-post til juridisk@virksomhet.ntnu.no 

Dette må være med i henvendelsen din:

 1. Beskrivelse av hva saken gjelder
 2. Hva du trenger hjelp til
 3. Legg ved relevante dokumenter som for eksempel prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle avtaleutkast og lignende.
 4. Sensitive og taushetsbelagte personopplysninger må ikke vedlegges. Hvis det nødvendig for saken, må disse krypteres.

Den enkelte jurist kan kontaktes i saker som er under behandling. 

Saksbehandlingstid #

Juristene behandler i utgangspunktet henvendelsene i rekkefølgen de kommer inn, men noen saker kan prioriteres høyere enn andre. Juristene hjelper mange, derfor må du som søker juridisk bistand forvente noe behandlingstid på saken din. 

Se også #

2 Vedlegg
4769 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)