Juridisk bistand

Juristene i Avdeling for virksomhetsstyring kan bistå med NTNU-relaterte spørsmål innen følgende rettsområder:

 • ekstern finansiering og tilgrensende rettsområder 
 • eiendom 
 • intellektuelle rettigheter/opphavsrett for ansatte (IPR) (IPR relatert til studier eller studieaktivitet faller utenfor)
 • forvaltningsrett
 • innsynsbegjæringer
 • personvern/GDPR (kontrakter og problemstillinger på systemnivå)
 • NTNUs styrings- og delegasjonsreglement

Ved spørsmål innen følgende områder, må henvendelse rettes til:

Kontakt juristene #

Be om juridisk bistand ved å sende en e-post til juridisk@virksomhet.ntnu.no 

Dette må være med i henvendelsen din:

 1. Beskrivelse av hva saken gjelder.
 2. Hva trenger du hjelp til.
 3. Legg ved relevante dokumenter som for eksempel prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle avtaleutkast og lignende.
 4. sensitive og taushetsbelagte personopplysninger må ikke vedlegges. Hvis det er nødvendig for saken, må disse krypteres.

Den enkelte jurist kan kontaktes i saker som er under behandling. 

Saksbehandlingstid #

Juristene mottar mange henvendelser. Disse behandles i utgangspunktet henvendelsene i rekkefølgen de kommer inn. Juristene bistår mange, derfor må du som søker juridisk bistand forvente noe behandlingstid på saken din. 

Nyttige lenker #

2 Vedlegg
5365 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)