Jordfeilsøking

Formål, omfang og ansvar #

Retningslinjens formål er å redusere risiko for brannskade og strømgjennomgang til den som utfører jobben. Den omfatter medarbeidere ved faggruppe Elektro i Seksjon for teknisk drift.

Alle medarbeidere ved faggruppe Elektro er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Jordfeilsøking (AUS) #

Det skal utføres sikker jobbanalyse før arbeidet starter.

Personlig verneutstyr som skal brukes:

  • Flammesikkert arbeidstøy
  • Hjelm med visir og hørselsvern
  • Spenningsisolerende hansker ved tilkobling av signalgiver

Godkjent utstyr i minimum kategori 3 skal brukes.

Det skal alltid være to elektrikere ved jordfeilsøking.

Lovverk #

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: Ny

Nr: DE04

1 Vedlegg
7168 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)