Itslearning

Itslearning er NTNUs nettbaserte system for undervisning og læring. English version - Itslearning.

Frem til det valgte elærings-systemet Blackboard blir implementert for hele nye NTNU, blir fusjonspartnernes Fronter og Itslearning videreført parallelt. Det innebærer at vi har fire systemer: Fronter i Gjøvik og Ålesund, og to Itslearning for Trondheim. Studenter og ansatte har tilgang basert på tilhørighet til fusjonspartnerne, og de som har tilhørighet hos flere av fusjonspartnerne får tilgang til flere systemer. Hvilke emner som er tilgjengelige i de ulike systemene avhenger også av hvilke av fusjonspartnerne som gjennomfører emnet.

Ser du etter noe annet? Temaside om IT-hjelp | Sider merket med itslearning

Innlogging #

 Logg på Itslearning for tidligere NTNU

 Logg på Itslearning for tidligere HiST 

Ny student ? #

Når du har fullført semesterregistreringen, det vil si betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplanen og undervisningsmelding, får du tilgang til emnene dine i Itslearning. Det kan ta opp til én virkedag fra registreringen er fullført til tilgangene åpnes. For å få tilgang så snart som mulig, er det en fordel at du er tidlig ute med å betale semesteravgift og gjennomføre registreringen. Du logger inn med samme brukernavn og passord som du bruker på Innsida.

På Itslearning finner du emnene du er undervisningsoppmeldt i. Her kan du ha kontakt med fagansvarlige, veiledere og medstudenter, og ha tilgang til verktøy for individuelt arbeid og samarbeid. De fleste arbeidskrav som skal leveres inn og vurderes i løpet av studiene kan du finne og levere her.

Brukermanualer #

For studenter:

For faglærere:

Sletting av eldre emner og prosjekter #

Dette gjelder tidligere NTNUs Itslearning (mao. ikke tidligere HiST sin Itslearning).

Prorektor for utdanning besluttet våren 2014 i samråd med Utdanningsutvalget at emneutgaver i Itslearning som er eldre enn fem år fra da det konkrete emnerommet ble avsluttet/arkivert, skal slettes. Det samme gjelder for prosjekter som er eldre enn tre år og som ikke har vært benyttet de siste seks månedene. Retningslinjene over vil danne grunnlag for lagringsrutiner for læringsstøttesystemet også fremover, slik at de eldste prosjektene og emnene vil slettes fortløpende. Informasjon om sletting gis inne i itslearning og via driftsmeldinger.

Ofte stilte spørsmål fra studenter (FAQ) #

Jeg får ikke logget inn.

 • Dette kan skyldes at du ikke er registrert som student ved NTNU. Gå inn på Studentweb og sjekk om du er registrert (undervisningsmeldt) i de emnene du skal ta. Du må også være semesterregistrert og ha betalt semesteravgift. Når du har gjort dette vil du ha tilgang til itslearning noen dager etter. Dersom kriteriene over er oppfylt og du fremdeles ikke får tilgang, ta kontakt med Orakeltjenesten.

Jeg får opp for mange/for få/feil emner på hovedsiden i itslearning.

 • Dersom du mangler emner, gå inn på Studentweb og sørg for at du er undervisningsmeldt i de emnene du mangler. Da skal du få tilgang til emnene i itslearning dagen etter. Fjernstudenter kan ta kontakt med NTNU Videre. For emner med adgangsbegrensning må det også gjøres opptak til emnene før du får tilgang.

Jeg finner ikke de gamle emnene

Når et semester er ferdig vil emner legges i arkivet i itslearning. Alle studenter og lærere som hadde tilgang til emnet vil fortsatt kunne nå det på denne måten:

 1. Gå inn på Itslearning
 2. Velg fanen Emner.
 3. Velg Vis Arkiverte, helt til høyre på knapperaden over emnelisten din.
 4. Åpne det aktuelle emnet.

Dersom du ønsker at det aktuelle emnet fortsatt skal ligge på Hovedsiden din, klikker på stjernen bak emnenavnet slik at den blir gul.

Ofte stilte spørsmål fra ansatte (FAQ) #

Jeg får ikke logget inn:

 • Kan skyldes at du ikke er korrekt registrert som ansatt ved NTNU. Kontakt orakel@ntnu.no og be dem sjekke din oppføring.

Jeg får opp feil emner:

 • For ansatte ved tidligere NTNU: 
 • For ansatte ved tidligere HiST:
  • Fyll ut hjelpeskjema, eller kontakt fakultetet ditt for å bli fjernet/lagt til emner

Tilgang til eldre emner:

Dersom du som faglærer ønsker at alle studentene fortsatt skal se emnet på emnesiden:

 1. Gå inn på Itslearning og velg emner.
 2. Klikk på Arkiverte.
 3. Åpne det aktuelle emnet.
 4. Gå inn på Innstillinger og velg Egenskaper
 5. Velg Hent fra Arkiv.

Da er emnet synlig på hovedsiden for alle studenter og lærere som deltok på emnet. Husk å arkivere emnet igjen når bruken av emnet er avsluttet.

Kontakt #

Spørsmål og henvendelser for brukerstøtte går til Orakeltjenesten.

Seksjon for studieadministrative støttesystemer ved Studieavdelingen er ansvarlig for tidligere NTNUs Itslearning. Kontaktperson er Marit Kristine Berntsen.

Seksjon for studiestøttesystemer ved avdeling for Studier, kommunikasjon og bibliotek er ansvarlig for tidligere HiSTs Itslearning. Kontaktperson er Marianne Malkenes Aune

Relaterte sider #

5 Attachments
806880 Views
Average (8 Votes)