Rektors møte med nyansatte

(Videresendt fra Introduksjonskurs for nyansatte)

Som nyansatt blir du invitert til denne seansen. Rektor deltar og du blir bedre kjent med NTNUs mål, verdier og selve organisasjonen.

English verison - Introduction day for new employees

Temaside for ny ved NTNU | Sider merket med nyansatt

En gang i året #

Dette møtet avholdes en gang i året og kun på norsk. Invitasjoner sendes ut pr mail 1-2 måneder før seansen avholdes, samt at informasjon legges ut i meldingskanalen "Kurs og opplæring for ansatte". 

Påmelding #

 Påmelding   og mer info finner du i Læringsportalen.

Tradisjonelt avholdes dette møtet i Rådssalen i hovedbygningen på Gløshaugen. 

Innhold #

Møtet annonseres her på intranettet, gjennom melingskanal, via din leder og gjennom personlig invitasjon på mail. Her får alle nyansatte møte rektor og får innblikk i hans verdigrunnlag og mål for NTNU. I tillegg blir de nyansatte bedre kjent med hele NTNU som organisasjon på et overordnet nivå. Informasjonen denne dagen vil kun bli gitt på norsk, for tilbud til engelskspråklige, se mer informasjon under.

Møtet gir anledning til erfaringsutveksling og til å bli kjent med kollegaer på tvers av organisasjonen. Vi håper du tar dere tid til denne seansen og ønsker dere hjertelig velkommen.

Engelskspråklige nyansatte #

Alle engelskspråklige nyansatte får tilbud om kurs via NiRS, via NTNU International Researcher Support. De kan også delta på de norskspråklige kursene hvis de ønsker det.

Kontakt #

HR- og HMS-avdelingen: Bente Bakken

0 Vedlegg
17735 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)