Tilbake

Introduksjon av nytilsatte - første samtale med ny medarbeider

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Ansette medarbeider
Tagger: hr lederstøtte

Sjekkliste ved første samtale med ny medarbeider for ledere ved instroduskjon av nytilsatte.

   
Hensikten med samtalen er at leder og ny medarbeider skal få drøftet og avklart gjensidige forventninger til arbeidet ved NTNU. Dette kan også være en naturlig anledning for leder til å informere om nye forhold som ikke er berørt i tidligere kontakt, som for eksempel hva som skal skje videre i integreringsfasen, en gjennomgang av oppgaver som venter den nyansatte det neste halve året, forhold som det er viktig å være oppmerksom på, arbeidsplassens kultur og verdier, strategiske spørsmål m.m.
 
Her er noen forslag til tema for en første samtale:

  • Presentasjon av NTNU og enheten (visjoner, viktige mål og strategier, organisering, samarbeidspartnere, støttefunksjoner, kultur og verdier m.m.)
  • Hva er viktige oppgaver og ansvar i stillingen, og hvilke forventninger har leder til den nyansatte. Ta gjerne utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen. Hva er den nyansattes forventninger, og hvilken støtte forventes fra leder, kollegaer og det øvrige støtteapparat?
  • Hvordan ser leder for seg at integreringsprosessen skal foregå – herunder opplæring i IT-systemer, HMS-rutiner, studieplaner, bruk av laboratorie- og verkstedfasiliteter m.m.? Hvilke ønsker har den nyansatte for prosessen?
  • Avklaring av samarbeidsmåter, kommunikasjonsformer.
  • Plikter og rettigheter i arbeidsforholdet.
  • Myndighet og ansvar.

Kontakt #

Finn din HR-medarbeider

0 Vedlegg
2155 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)