Tilbake

Introduksjon av nytilsatte - Planlegge integreringsprosessen

Sjekkliste for ledere før mottak av ny medarbeider.

Planlegge integreringsprosessen #

  • Så snart den som er tilbudt stillingen har takket ja, tar HR-medarbeideren kontakt med lederen for å planlegge tiltredelsen og den videre integreringen.
  • Leder/HR-medarbeider/kontaktperson undersøker hvilke praktiske behov den nye medarbeideren har for bolig, barnehageplass, laboratoriefasiliteter, IT-utstyr mv.
  • Leder/HR-medarbeider vurderer hvilke faglige og sosiale arrangementer som arrangeres før eller den første tiden etter oppstart som den nye bør inviteres til å delta på.
  • Leder/HR-medarbeider vurderer hva slags informasjon som bør formidles til den nye (oversikt over relevante web-sider, aktuelle fagblad, nyhetsbrev mv).
  • Leder oppnevner eventuelt en fadder eller en annen kontaktperson som kan bidra både som kulturformidler, informant om praktiske og sosiale forhold, eller bistå i faglige spørsmål.
  • HR-medarbeideren registrerer den nyansatte inn i lønns- og personalsystemet PAGA. PAGA styrer mange av systemtilgangene og sikrer videre tilganger. Brukernavn og passord kan klargjøres til oppstartdato.
  • Informere de ansatte om hvem som er tilsatt og når vedkommende ventes å tiltre.

Kontakt #

Finn din HR-medarbeider

0 Vedlegg
2114 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)