Tilbake

Introduksjon av nytilsatte - Aktiviteter før oppstart

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Ansette medarbeider
Tagger: hr lederstøtte

Sjekkliste for ledere ved introduksjon av nytilsatte. Aktiviteter før ny medarbeiders oppstart.

Aktiviteter før oppstart av ny medarbeider #

  • Leder/HR-medarbeider kontakter den nye medarbeideren for å gjøre avtaler med utgangspunkt i hva som er planlagt.
  • Når tidspunktet for oppstart nærmer seg, bør leder minne de ansatte om tidspunktet og eventuelt informere om hva som skal skje de første dagene.
  • Ordne kontorplass med nødvendige rekvisita, datamaskin med nødvendig programvare, navneskilt på døra, blomster på kontoret.
  • Klargjøre praktiske ting som posthylle, laboratoriefasiliteter, telefon + innmelding i telefonkatalogen.
  • Gjøre de nødvendige avtaler mht. tid og sted for møtet mellom den nye og lederen.
  • HR-medarbeider/støttepersoner klargjør IT-reglement, pårørendeskjema og eventuell taushetserklæring for utfylling og underskrift.

Kontakt #

Finn din HR-medarbeider

0 Vedlegg
2132 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)