Internships og praksisplasser i utlandet

(Videresendt fra Internships i utlandet)

NTNU har avtaler med en rekke organisasjoner som lyser ut relevante praksisplasser og internships for NTNU-studenter.

Temasiden om utenlandsstudier


Internships og praksisplasser i utlandet #

Studenter på NTNU har anledning til å få relevante praksisopphold godkjent som en del av graden. I noen tilfeller legger studieprogrammene spesifikt til rette for dette, men også andre kan søke om å få et relevant praksisopphold godkjent av NTNU.

NTNU har avtaler med en rekke organisasjoner som lyser ut relevante praksisplasser:

  1. OECD Paris
  2. CERN Technical Student Programme
  3. CNES
  4. IAESTE
  5. Andre muligheter

Stipendmuligheter #

I forbindelse med praksisopphold i EU-land kan du få Erasmus Placement stipend. Det er ikke mulig å få Erasmus Placement stipend for opphold i ved CERN i Sveits.


OECD Paris (The Organisation for Economic Co-operation and Development) #

NTNU kan nominere studenter til praksisopphold ved OECDs kontor i Paris. 

Hvem kan søke #

Ordningen gjelder studenter fra SU, HF og ØK-fakultetet.  I tillegg til relevant faglig bakgrunn forventes god beherskelse av minst ett av de to offisielle språkene som brukes i OECD, som er engelsk og fransk. Søkere er forventet å ha over C i snittkarakter fra NTNU. Det er et krav at den som søker er fulltidsstudent på NTNU i perioden praksisoppholdet finner sted. 

Varighet  #

Varierende varighet fra 1 til 6 måneder.

Søknadsprosedyrer og frister  #

Praksisoppholdene lyses ut 1 gang i semesteret via Innsida og NTNU Bridge. Søknadsfristen for høsten 2021 er 15. mars.

Se utlysningstekst for praksisoppholdet høsten 2021 her.

NB: På grunn av covid-19 gjennomføres alle internship hos OECD inntil videre digitalt. 

Kontaktperson #

Johanne Aarnseth ved Internasjonal Seksjon


CERN Technical Student Programme #

Gjennom CERN Technical Student Programme har NTNU studenter anledning til å søke praksisopphold ved partikkelfysikklaboratoriet CERN i Sveits.
NTNU har de siste årene utdypet sitt samarbeid med CERN.

CERN, partikkelfysikklaboratoriet i Genève som er kjent for oppdagelsen av Higgs partikkelen, er ikke bare for fysikere. LHC-akseleratoren som kjøles ned til -271 grader celsius og alle de andre installasjonene ved CERN byr på et hav av utfordringer for ingeniører fra de fleste fagområder. I tillegg til pågående oppgraderinger av LHC, gjøres det forskning og teknologiutvikling for framtidige akseleratorer og eksperimenter. Til dette trenger CERN ingeniørtalenter fra NTNU!

Hvem kan søke #

Ordningen er relevant for studenter fra følgende fagområder: ingeniørvitenskap, data, anvendt fysikk (bachelor eller master).
Gjennom samarbeidet med NTNU tilbyr CERN også 8 PhD-prosjekter.

Denne videoen forteller litt om det tekniske studentprogrammet, og denne om CERN som arbeidsplass.

Varighet  #

4 -12 måneders praksisopphold

Søknadsprosedyrer #

Du søker direkte til CERN. Normalt er det søknadsfrister i mars og oktober hvert år.
CERN har også et Summer Student Programme.

Har du spørsmål om studentprogrammet ved CERN, kan du sjekke ut lydopptak og presentasjoner fra infomøtet om programmet, som ble avholdt 24. februar 2021.

Trenger du tips for søknaden, ta en titt på denne videoen fra CERN's rekrutteringsteam.

Kontaktperson #


CNES #

NTNU har en avtale med CNES (Centre nationale d’Etudes Spatiales) og INSA Toulouse som legger til rette for at studenter fra NTNU skal kunne gjennomføre deler av studiet sitt i tilknytning til CNES. CNES jobber på oppdrag av den franske regjeringen med ansvar for implementering av Frankrikes romforskning i Europa.

Hvem kan søke #

Ordningen er aktuell for fjerde og femteårsstudenter. 

Varighet  #

Varierende varighet.

Søknadsprosedyrer

Studenter som blir akseptert for et slikt opphold registreres som Erasmusstudenter ved INSA Toulouse og får på denne måten universitetstilhørighet, men jobber primært med prosjektoppgaver eller masteroppgaver i tilknytning til CNES. Det er også anledning til å søke om et kombinert opphold; kravet ved utveksling er at du skal ha en arbeidsmengde tilsvarende 30 studiepoeng per semester. Studenter som har prosjekter som kun utgjør 15 studiepoeng kan kombinere dette med å avlegge fag tilsvarende 15 studiepoeng ved INSA Toulouse.  

Praksisoppholdene på CNES kan i de fleste tilfeller gjennomføres på engelsk, men dersom du skal ha et kombinert opphold og ta fag ved INSA Toulouse vil du se at det meste av undervisning går på fransk, og at det forventes grunnleggende forkunnskaper i fransk.

For å søke må du opprette en utvekslingsøknad i Søknadsweb om utveksling til CNES og/eller INSA Toulouse. Du vil deretter bli kontaktet av Internasjonal seksjon for videre prosess mot CNES. Du kan se prosjektutlysninger hos CNES her. 

Kontaktperson #

Johanne Aarnseth ved Internasjonal seksjon 


IAESTE #

Har du lyst til å jobbe i utlandet som praktikant samtidig som du får betalt? Da kan IAESTE være noe for deg.  IAESTE står for International Association for the Exchange of Students for Technical Experience og er en frivillig studentsorganisasjon som ble dannet i 1946. Tidligere har vi sendt studenter på spennende oppdrag på blant annet Sri Lanka, Tyskland, Sveits, Vietnam, Colombia, Polen, Kypros, Japan, Kina, England og Portugal. 

Lønn og Erasmus placement stipend #

Jobbene i IAESTE er lønnet. I tillegg kan du få tildelt Erasmus placement stipend hvis jobben er relevant for utdanningen din og varer mer enn 2 måneder.

Kontakt #

Sjekk ut iaeste.no og ta kontakt med utvekslingskoordinator (uk@iaeste.no) eller Internasjonal seksjon ved Eva Ose Askvik (nasjonalkontoret@iaeste.no).


Andre muligheter #

I tillegg anbefales studenter som ønsker relevant arbeidserfaring i utlandet om å følge med på utlysningene hos:

1 Vedlegg
12784 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)