ErasmusPluss...

Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (1.2), Gå til siste versjon.)

Denne siden handler om interne prosedyrer for å søke om Erasmus Mundus Joint Master's Degree.

Information in English: Page coming

Se også samleside med informasjon om Erasmus Mundus og andre EU-prosjekt


Interne søknadsprosedyrer for Erasmus Mundus #

Alle deltakelser i Erasmus Mundus Joint Master Degrees må godkjennes av rektor. 

Derfor må fakulteter som ønsker å å søke om Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EM-JMDs), med søknadsfrist til EU 14. februar 2019, først sende inn søknad til rektor. Fristen for dette er 1. februar 2019, jf. rektors bestillingsskriv for den samlede porteføljeutviklingen som sendes ut i desember 2018.

Godkjenningsprosedyren gjelder både helt nye Mundus søknader og de som har søkt før.

Søknaden som skal sendes til rektor trenger ikke være en fullstending søknad, men følgende må være med:

  1. Studieprogrammets navn, og hvilken gradsbenevnelse en tar sikte på at det skal føre fram til.
  2. Alle konsortiedeltaker-institusjonene, og hvem som er konsortiekoordinator.
  3. Kort strategisk begrunnelse (IHP osv.), med fakultetets forventede faglige merverdi av opprettelsen og samarbeidet.
  4. Kort oppsummering av søknaden med skisse av opplegget (i hvilke semestre det er aktuelt at studentene skal oppholde seg ved NTNU osv) og skisse over studieplan/emnesammensetning, samt stipulert studentantall.
  5. Søknaden til rektor om godkjennelse av søknadsdeltakelsen må være godt forankret hos fakultetsledelsen (vertsfakultet) og signert av dekan, og ved eventuelle bidrag fra andre samarbeidende fakultet ved NTNU så må det også legges ved skriftlig forpliktelse på det fra fakultetsledelsen ved dekan fra det/de eventuelle samarbeidende fakultet som skal bidra.
  6. Dersom søknaden blir innvilget i EU i løpet av sommeren 2019 og programmet følgelig skal settes i gang fra og med studieåret 2020/21; så må fullt utfylt kravspesifikasjon del 1 og 2 sendes inn ved runde 2 i september 2019. Ved den samlede runde 1-innsendinga per 1/5 kan fakultetet bare henvise til den tidligere innsendinga 1/2-2019 og den innsendte søknaden til EU 14/2-2019. Det må samtidig anføres at fullstendig utfylt kravspesifikasjon vil bli innsendt ved runde 2 til høsten dersom søknaden blir EU-imøtekommet. Denne utfyllinga må da naturlig nok ville være basert på den endelige EU-imøtekommende søknadsdokumentasjonen.

Contacts #

0 Vedlegg
2548 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)