Tilbake

Interne priser til ansatte

Vi har sju interne priser som skal gi anerkjennelse til ansatte som bidrar til å fremme NTNUs strategi “Kunnskap for en bedre verden”. Her er en oversikt over prisene og hvordan du kan foreslå prismottakere. 

Priser og strategiområder #

Hvert av NTNUs strategiområder har én eller flere priser. De er som følger:

Forskning og kunstnerisk virksomhet #

Utdanning og læringsmiljø #

Innovasjon og nyskapingsvirksomhet #

Formidling  #

Utvalgte innsatsområder  #

Dette får prismottakerne #

Alle prismottakere får et

  • diplom signert av rektor der det framgår hvilken pris det gjelder
  • faglig stipend på 25 000 kr. (ansatt) og 50 000 kr. (fagmiljø)
  • kunstverk til en verdi av ca. 5000 kr. av en kunstner med NTNU-tilknytning

Foreslå ansatte eller fagmiljø til prisene #

Forslag til prismottakere melder du som hovedregel inn tjenestevei. 

Kontakt #

Saksbehandlere for de ulike prisene:

1 Vedlegg
7820 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)