Råd og utvalg ved...

Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen

Instituttstyremøte  #

Referater og innkalling til møter fra 2018

Møtekalender og sammensentning

#

#

9. juni 2017 #

Innkalling

Protokoll

D-sak 1-2017 Strategisk plan for Handelshøyskolen

D-sak 1-2017 Strategisk plan for Handelshøyskolen.pdf

V-sak 7-2017 Campus -samlokalisering (denne står som D-sak 2-2017 i innkallingen)

Vedlegg 1 Samlokalisering. Klæbuveien 72. Instituttledermøte 10. mai 2017

Vedlegg 2 Rapport 03052017

D-sak 2-2017 Studieporteføljearbeid (denne står som D-sak 3-2017 i innkalllingen)

O-sak 4-2017 Tertialregnksap 1. kvartal 2017

Vedlegg 1 O-sak 4-2017 Tertialrapportering HHS

Vedlegg 2 O-sak 4-2017 Tertial1 RD RSO og RT

O-sak 5-2017 Stillinger

O-sak 6-2017 Viderefordelingsmodell for økonomifakultetet

O-sak 7-2017 Nytt instituttstyre

21. mars 2017 #

Innkalling

Protokoll

V-sak 2-2017 Utvalg for FoU og dokotorgradsutdanning

Vedlegg 1 V-sak 2-2017 Mandat for Utvalg for FoU og doktorgradsutdanning

Vedlegg 2 V-sak 2-2017 Mandat for programutvalg for doktorgradsutdanning

Vedlegg 3 V-sak 2-2017 Mandat for FoU-utvalg ved TØH

V-sak 3-2017 Oppnevning av meldem i styret ved SDNH

Vedlegg V-sak 3-2017 SDNH Vedtekter

V-sak 4-2017 Master i regnskap og revisjon - innspill til NTNU's studieporteføljesak

Vedlegg 1 V-sak 4-2017 D-sak 5-2016 Revisjonsutdanning

Vedlegg 2 V-sak 4-2017 Krav til studier NTNU

Vedlegg 3 V-sak 4-2017 MRR -utredning

V-sak 5-2017 Budjsett 2017

Vedlegg 1 V-sak 5-2017 Sak 9-17 Årsbudsjett og årsplan

Vedlegg 2 V-sak 5-2017 Notat 3_finansiering av fakultetsnivå

Vedlegg 3 V-sak 5-2017 Budsjett ordinært (pdf)

Vedlegg 3a V-sak 5-2017 Budsjett ordinært (xls)

Vedlegg 4 V-sak 5-2017 Budsjett Med endringsforslag

O-sak 1-2017 Orientering om medvirksningsordning for instituttene ved ØK- fakultetet

O-sak 2-2017 Resultatregnskap for 2016

O-sak 2-2017 Resultatregnksap for 2016.pdf

Møtedokumenter fra 2016 finner du under Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen

49 Vedlegg
5515 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)