Råd og utvalg ved...

Instituttledermøtet ved ØK

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Råd og utvalg
Tagger: øk

Ansvar og sammensetning for instituttledermøtet ved Fakultet for økonomi

Temaside om råd og utvalg | Sider merket utvalg

Sekretær: Anja Vogt

Gjelder for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021

Instituttledermøtet 2017-2021 #

Tidligere innkallinger og møtereferater ligger i Ephorte på sak: 17/xxxx   . 

Instituttledermøtets sammensetning #

Dekanat #

Instituttledere #

Ledere for fagseksjoner #

Fakultetsadministrasjonen #

Studenter #

Mandat #

Instituttledermøtet er rådgivende for fakultetets ledelse i alle saker de ønsker å drøfte.

0 Vedlegg
4972 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)