Instituttledermøtet SU-fakultetet

Alt om råd og utvalgRåd og utvalg ved SU-fakultetet 

Instituttledermøtet er et rådgivende organ for dekanen ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Instituttledermøtet 2019 #

Tidligere innkallinger og møtereferater ligger i fakultetets meldingskanal. 

Instituttledermøtets sammensetning #

Dekanat #

Instituttledere #

Studentrepresentanter #

  • Fredrik Stensen Lier (periode 1. juli 2019 – 30. juni 2020)
  • Brage Lauten (periode 1. mars 2019 – 31. desember 2019)

Vararepresentanter:

  • Katarina Randby (periode 1. juli 2019 – 31. desember 2019)
  • Magnus Landheim (periode 1. juli – 30. juni 2020)
0 Vedlegg
5068 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)