Flytteprosess...

Flytteprosess Ålesund - Institutt for biologiske fag

(Videresendt fra Institutt for biologiske fag)

Oppgraderingen av ventilasjonsanlegget i bygg A skjer mellom 12. august - 29. november 2019.

Kontorene til Instiutt for biologiske fag får en ny lokasjon 2. etasje i K-bygget. 

Det betyr for ansatte ved IBA:  # #

Det planlegges at ansatte flytter direkte inn i nye kontorer i 2. etasje i K-bygget. 

I følge prosjektplan skal det bygges gangbru mellom hovedbygget og K-bygget. Bru er bestilt, og forventet byggestart er sommer 2019.

0 Vedlegg
2041 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)