SPSS

(Videresendt fra Installasjon av SPSS)

 Statistics 

IBM SPSS Statistics er et omfattende statistisk datahåndterings- og dataanalyseverktøy.


English version - SPSS

Ser du etter noe annet?  Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte  | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare 


Last ned SPSS Statistics #

SPSS kan installeres fra software.ntnu.no

 Gå til nedlastingsside

Informasjon om installering og lisensiering  finnes på nedlastningssiden. Merk at  du  må være på NTNUs nett og  bruke en lisenstjener. NTNU har en begrenset mengde enbrukerlisenser som bare skal brukes hvis det er  nødvendig å bruke SPSS uten at maskina er på nett.

Programmet kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte. Det er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux. 

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning. 

Programmet kan også brukes i NTNUs Programfarm

På Windows PC-er  som er administrert av NTNU IT, kan SPSS Statistics installeres fra NTNU Software Center som er  i Start-menyen eller på Skrivebordet. Denne utgaven er ferdig lisensiert for NTNU.

Orakeltjenesten kan hjelpe studenter med installasjon av programmet. 

Om SPSS Statistics #

SPSS er et omfattende statistisk datahåndterings- og dataanalyseverktøy. For mer, se IBM sin nettside om programmet

Andre IBM SPSS program #

SPSS Amos #

Amos (Analysis of Moment Structures) brukes til såkalt SEM-analyse (Structural Equation Modeling), som også kan betegnes som stianalyse der muligheten for bruk av latente (umålte) variabler finnes.

Nedlastningssiden finner du her

På Windows PC-er  som er administrert av NTNU IT, kan SPSS Amos installeres fra NTNU Software Center som er  i Start-menyen eller på Skrivebordet. Denne utgaven er ferdig lisensiert for NTNU.

SPSS Data Collection #

Nedlastningssiden finner du her. 

SPSS Sample Power #

Nedlastningssiden finner du her.

Lenker #

Brukerstøtte #

Brukerveiledninger #

Produsentinformasjon #

Eier: IBM.

Distributør: Crayon AS

Utgave #

Gjeldende utgave for Windows, Mac OS X og Linux: SPSS Statistics og Amos v. 25,  Data Collection v. 7 og Sample Power v. 3

1 Vedlegg
78864 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)