Innsida

Innsida tilganger

For IT, Lønn, HR og nettfolk som lurer på hvordan tilganger til Innsida styres. 

Roller og tilganger til Innsida
Paga arbeidsforhold kode Paga lønnskode * Stillinger dette brukes på Innsida "ansatt"
tilgang J/N
A 1 Lønn fra andre instanser, f.eks NAV Ja
BK 4 Oppdragstaker, bedommelse  Nei
E 3 Ekstern, timelønnet Ja
E 4 Ekstern, bilagslønnet (f.eks personer innleid fra vikar byrå) Ja
EM 4 Emeriti. Gir tilgang til andre systemer også Ja
EV 4 Eksamensvakt. Arbeidsavtale, med fast timesats Nei
F 1,4 Faste ansatt, alle typer stillinger Ja
G 4 Gjest Ja
GF 4 Oppdragstaker, annen. Kan være både gjesteforeleser, sensor, pensjonist og eksamensvakt, m.m. Ja
M 1,3,4 Midlertidig ansatt. Forsker, Førsteamanuensis, Prof II, Åremålsstillinger Ja
P 3,4 Pensjonist, timelønnet og bilagsønnet Ja
PA 4 Preregistrert ansatte Ja
R 1,4 Rekrutteringsstilling. Post doktor, stipendiater og vit.ass.(1020) Ja
S 4 Oppdragstaker, sensor Nei
SL 1 Stud.ass. på fast månedslønn Nei
SRU 4 Oppdragstaker, NTNU’s styre og lignende Ja
T 3 Time og hjelpelærer. Arbeidsavtale, med lønnstrinn og ansiennitet Ja
UGF 4 Gjesteforsker, bilagslønnet Ja
V 1 Vikar i alle type stillinger Ja

* 1 = regulativlønn, 3 = timelønn, 4 = bilagslønn 

Mer om tilganger og dataflyt

Kontakt

Kildesystemet som gjelder for ansatt er PAGA.

  1. En personalkonsulent bør sjekke/oppdatere registrering dersom fødselsdato eller tilknytningssted mangler, eller dersom arbeidsforhold ikke er som forventet. Kontakt Orakel kun hvis saken ikke løser seg ved å fikse riktig registrering i Paga.
  2. Det kan en dag før endringene er reflektert i datagrunnlaget. 
0 Vedlegg
11052 Visninger