Innovative læringsarealer

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bestille og bruke de innovative læringsarealene Smia og R2 på Gløshaugen og Sandkassa på Dragvoll.

Til Læringsstøtte - for undervisere

Kalender og timeplan #

Her kan du se når arealene er ledige:

Bestille innovative læringsarealer #

Pilotprosjektene skal undersøke spesifikke data, derfor må man søke om bruk og bli vurdert ut i fra refleksjon rundt bruk av teknologi og studentenes læringsutbytte.

All undervisning i rommene skal brukes til studiepoenggivende aktiviteter. Ved ledig kapasitet er rommene tilgjengelige som studentarbeidsplasser. 

Rommene er åpne for alle fagmiljøer. 

Bestille for et helt emne #

Frist 15. september for vårsemesteret og 15. mars for høstsemesteret.

Læringsstøttesenteret kontakter deg for å konkretisere bestillingen. 

Bestille for enkelttimer #

Bestilling av Sandkassa, Smia og R2 kan også gjøres etter at timeplanen er lagt og underveis i semesteret.

Slik bruker du innovative læringsarealer #

Tilpasse eksisterende læringsarealer  #

Ser du muligheter for å forbedre og tilpasse eksisterende bygg og arealer? Det er mange grep man kan gjøre for å løfte kvalitet og trivsel i undervisning og læring.

Ny Campus 2025 #

NTNU skal i perioden 2016 - 2025 samle campus i Trondheim i området rundt Gløshaugen. Campusprosjektet er nå i en kartleggings- og konseptutviklingsfase hvor de skal definere hva campus skal inneholde. 

Kontakt #

Læringsstøttesenteret

0 Vedlegg
2073 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)