Innovative læringsarealer

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bestille og bruke innovative læringsarealer ved NTNU; 

  • Smia og R2 på Gløshaugen
  • Sandkassa på Dragvoll

Til Læringsstøtte - for undervisere

Kalender og timeplan #

Her kan du se når arealene er ledige:

Bestille innovative læringsarealer #

All undervisning i rommene skal brukes til studiepoenggivende aktiviteter. Ved ledig kapasitet er rommene tilgjengelige som studentarbeidsplasser. 

Rommene er åpne for alle fagmiljøer. 


Bestille for hele emner #

Frist 15. september for vårsemesteret og 15. mars for høstsemesteret. Bestillingen foregår på ordinært vis via EPN. 

Læringsstøttesenteret kontakter deg for å konkretisere bestillingen. 


Bestille for enkelttimer / rombestilling #

Bestilling av Sandkassa, Smia og R2 kan også gjøres etter at timeplanen er lagt og underveis i semesteret. Da benytter du skjemaet under:


Slik bruker du innovative læringsarealer #

Sandkassa, Smia og R2 er læringsarealer som blant annet er designet for å støtte følgende aktiviteter og ferdigheter:

  • Variasjon mellom forelesning og studentaktivitet
  • Samarbeid og interaksjon, TBL
  • Kommunikasjonstrening
  • Veiledningsarbeid
  • Øvingsarbeid
  • Prosjektarbeid og PBL
  • Dybdelæring
  • Digital kompetansebygging

Opplæring og brukererfaringer #


Forbedre eksisterende læringsarealer  #

Ser du muligheter for å forbedre og tilpasse eksisterende bygg og arealer? Det er mange grep man kan gjøre for å løfte kvalitet og trivsel i undervisning og læring.


Kontakt #

Læringsstøttesenteret

0 Vedlegg
3005 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)