Digital...

Innovative læringsarealer

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bestille og bruke innovative læringsarealer ved NTNU; 

  • Smia og R2 på Gløshaugen
  • Sandkassa på Dragvoll

Til Læringsstøtte - for undervisere


Bestille innovative læringsarealer #

All aktivitet i NTNUs innovative læringsarealer skal brukes til undervisning og studiepoenggivende aktiviteter. Ved ledig kapasitet er rommene tilgjengelige som studentarbeidsplasser. 

Rommene er åpne for alle fagmiljøer. 

Frister for bestilling er 1. september for vårsemesteret og 1. mars for høstsemesteret. Bestillingen foregår på ordinært vis via EPN.

For andre forespørsler om bruk;

Kalender


Opplæring og brukerstøtte  #

Sandkassa, Smia og R2 er læringsarealer designet for samarbeid og interaksjon ved hjelp av teknologi. Arealene krever bevissthet i planleggingen av læringsaktiviteter. NTNU tilbyr teknisk og pedagogisk opplæring og brukerstøtte for alle som har behov eller er nysgjerrige på slike areal. 

Brukererfaringer #

Du kan få tips og råd av andre faglærere og studenter som har brukt Smia, Sandkassa og R2. 


Forbedre/utvikle læringsarealer  #

Ser du muligheter for å forbedre og tilpasse eksisterende bygg og arealer? Det er mange grep man kan gjøre for å løfte kvalitet og trivsel i undervisning og læring. 

2 Vedlegg
10851 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)