Innovative læringsarealer

Oversikt for faglærere om innovative læringsarealer; campusutvikling og booking

Til Læringsstøtte - for undervisere


Utvikling av læringsarealer - du kan bidra! #

Hvilke læringsarealer har vi behov for i dag, og i fremtiden? 

NTNU ønsker å legge til rette for gode sosiale og faglige møteplasser som møter nye lærings- og undervisningsformer. I dette arbeidet trenger vi godt tverrfaglig samarbeid på kryss og tvers av ulike fagmiljø og profesjoner. Her kan du bidra! 

I januar 2016 startet arbeidet med Campusprosjektet på NTNU, som ble en naturlig katalysator for utviklingen av læringsarealer. Campusprosjektet er per i dag i en kartlegging og konseptutviklingsfase, hvor man forsøker definere hva campus skal inneholde. I den forbindelse har NTNU Eiendomsavdelingen satt i gang pilotprosjekter, hvor alle fagmiljøer oppfordres til å teste og komme med innspill. 

Mer om involvering, påvirkning og samhandling


Kalender / timeplan #

Noen av pilotene må reserveres. Her kan du se når arealene er i bruk og har ledig kapasitet: 

Sandkassa  /  Smia  /  R2


Booking #

Noen av pilotprosjektene tar for seg undervisningsrom som krever reservasjon. Dette gjelder de interaktive læringsarealene Sandkassa (Dragvoll), Smia (Gløshaugen) og R2 (Gløshaugen). Her ønsker man å se på læringseffektene av undervisningrom designet for samarbeid ved bruk av teknologi. 

Rutiner rundt booking testes fremdeles, og foreløpig ønsker administrasjonen en viss kontroll over bruk. Dette fordi pilotprosjektene skal undersøke spesifikke data, derfor må man søke om bruk og bli vurdert ut i fra noen kriterier. Et av disse er refleksjon rundt bruk av teknologien og studentenes læringsutbytte, samt at all aktivitet i rommene skal brukes til studiepoenggivende aktiviteter.

Alle fagmiljøer inviteres nå til å ta i bruk disse arealene.

Mer om rommene: Sandkassa, Smia og R2; fasiliteter, opplæring og erfaringsdeling


Bookinghenvendelser kan per i dag gjøres på to måter; for hele emner (timeplanlegging), og rombestilling. 


Hele emner / timeplanlegging #

Ønsker du å bestille Sandkassa, Smia eller R2 over et helt emne, må dette søkes om i EPN med ordinær frist 15. september for vårsemesteret, og 15. mars for høstsemesteret. 

Dette gjør du ved å spesifisere hvilket areal du ønsker i feltet ”Merknad ønsket rom” på aktiviteten det gjelder. Etter henvendelsen er sendt, vil du settes i kontakt med Læringsstøttesenteret for å konkretisere bestillingen. 

Til bookingskjema 


Rombestilling #

Etter timeplanen er lagt, er det er også mulig å gjøre rombestilling av Sandkassa, Smia og R2 underveis i semesteret. Her benyttes samme bookingskjema, men spesifisering av "Parts of course", og de samme krav til refleksjon over teknologibruk og stutenters læringsutbytte.  

Til bookingskjema

0 Vedlegg
1573 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)