Innovativ utdanning ved NV-fakultetet

På dennne siden finner du informasjon om arbeid med innovativ utdanning ved NV-fakultetet: Oversikt over seminarer og workshops, ressurser samt kontaktinformasjon til de som organiserer arbeidet med innovativ utdanning ved fakultetet.

Seminarer og idéworkshops #

Det gjennomføres jevnlig seminarer og idéworkshops. Målgruppen er vitenskapelige ansatte og andre ved NTNU som ønsker å bli inspirert til innovative undervisnings- og vurderingsformer. Personer som allerede er involvert i NTNU Toppundervisning og andre prosjekter innen «Innovativ utdanning», forventes å delta aktivt med å spre sine erfaringer og kunnskap.

Målet er å skape et forum for erfaringsdeling og eksempler fra inspirerende foredragsholdere, på tvers av prosjekter og institutt. Deltagere skal være pådrivere og støtte for fagmiljøene for å igangsette aktuelle tiltak på emner og studieprogram ved NV.

Seminarserie våren 2018 #

Informasjon kommer 

      

Tidligere seminarer og idéworkshops #

Ressurser #

Litteratur #

Nettsteder #

Forelesninger fra seminarserien #

Organisering #

Utvalg for innovativ utdanning ved NV-fakultetet består av følgende medlemmer:

Representantene er valgt av instituttet.

Mandat for utvalget.
Presentasjon fra utvalgets oppstartsmøte i november 2015
Referat fra utvalgets oppstartsmøte

18 Vedlegg
2855 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)