Utvalg og råd ved IE

Innovasjonsforum IE

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (2.0), Gå til siste versjon.)

Innovasjonsforum ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Medlemmer

Perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021. 

 

Mandat

  • Være en pådriver for realisering av NTNUs innovasjons og nyskapingsstrategi, samt IEs innovasjonsstrategi og handlingsplaner.
  • Utarbeide strategier og handlingsplaner knyttet til innovasjon.
  • Være et bindeledd mellom NTNU sentralt, IEs institutter og campus, og NTNUs virkemiddelapparat.
  • Fremme samspillet med eksterne program som NFR, Enova, Innovasjon Norge og EU.
  • Fremme samarbeid på tvers av institutt, fakultet, campus, ansatte og studenter.

 

Møter

Møtefrekvens 2-3 ganger pr. semester

0 Vedlegg
1260 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)