Utvalg og råd ved IE

Innovasjonsforum IE

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (1.3), Gå til siste versjon.)

Innovasjonsforum ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Sekretær: [TBA]

Gjelder for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021. 

Medlemmer

 

Mandat

 • Pådriver for
  • realisering av NTNUs innovasjons og nyskapingsstrategi
  • IEs innovasjonsstrategi og handlingsplaner
 • Strategier og handlingsplaner
 • Bindeledd mellom NTNU sentralt, IEs institutter/campus og NTNUs virkemiddelapparat
 • Samspillet med eksterne program
  • NFR
  • Enova
  • Innovasjon Norge
  • EU
 • Fremme samarbeid på tvers av institutt, fakultet, campus, ansatt/student

Møtefrekvens 2-3 ganger pr. semester

0 Vedlegg
1272 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)