Innhold og...

Innhold og målgrupper for NTNUs temasider på Facebook

Her finner du oversikt over de ulike temasidene til NTNU på Facebook. NTNUs hovedsider på Facebook finner du på ntnu.no/sosialemedier. Det anbefales at institutt og andre enheter som hovedregel leverer innhold til de tematiske sidene fremfor å ha egne sider. For noen enheter kan det være fornuftig å ha egne sider, denne vurderingen tas av kommunikasjonspersonene ved det aktuelle fakultetet.

Se også Innhold og målgrupper for NTNUs kanaler i sosiale medier

Temasider på Facebook #

NTNU har per januar 2019 i alt 8 temasider på Facebook:

NTNU samfunn, språk og kultur #

 • Innhold: Alt innholdet skal ha tema som relateres til samfunn, språk og kultur.
 • Målgrupper: Alle som er interessert i NTNUs forskning og utdanning innenfor tema SU- og HF-fakultetet.
 • Administreres av: Grete Wolden, Kjersti Strømme og Andrea Hegdahl Tiltnes 

NTNU skole og lærer #

 • Innhold: Alt innholdet skal ha tema som relateres til skole og lærer. Nyhetssaker der ansatte ved NTNU blir intervjuet, kronikker fra ansatte ved NTNU, forskningssaker fra Gemini, blogginnlegg fra fagmiljøene, bilder og videoer av det som rører seg i undervisningen. Siden skal vise mangfoldet av utdanning og forskning innenfor sidens tematiske fokusområde. Vi deler ikke informasjon som primært er for studenter og ansatte. Se også innholdsstrategi NTNU skole og lærer (PDF)
 • Målgrupper: Alle som er interessert i NTNUs forskning og utdanning innenfor tema skole og lærer.
 • Administreres av: Monika S. Nyhagen og Grete Wolden.

NTNU teknologi og naturvitenskap #

NTNU økonomi #

NTNU arkitekt, kunst og design #

 • Innhold: Alt innholdet skal ha tema som relateres til AD-fakultetet.
 • Målgrupper: Alle som er interessert i NTNUs forskning og utdanning innenfor tema arkitektur, kunst og design.
 • Administreres av: Ole Tolstad og Kathinka Brødreskift Høyden

NTNU medisin og helse #

 • Innhold: Alt innholdet skal ha tema som relateres til helse og medisin ved NTNU. Nyhetssaker om forskning og utdanning, hvor ansatte eller studenter ved NTNU blir intervjuet, blogginnlegg fra fagmiljøene, forskningssaker fra Gemini eller forskning.no, kronikker av ansatte ved NTNU, video og bilder som handler om den faglige aktiviteten, samt informasjon om arrangement og utstillinger. Vi deler ikke informasjon som primært er for studenter og ansatte ved NTNU. Vi deler heller ikke saker bak betalingsmur.
 • Målgrupper: Alle som er interessert i NTNU sin faglige aktivitet innenfor tema medisin og helse.
 • Administreres av: Kristina JonesIdun Knutsdatter Østerdal, Anja Johansen og Johanne Nome

NTNU Universitetsbiblioteket #

 • Innhold: Alt innholdet skal ha tema som relateres til Universitetsbiblioteket. For eksempel relevante nyhets-/forskningssaker, innlegg fra bibliotekets fagblogger eller info om nye tilbud/ressurser. Aktiviteter i biblioteket, bl.a. kurs, arrangement, utstillinger, kampanjer, samt bilder/videoer av det som rører seg i biblioteket.
 • Målgrupper: Alle som er interessert i NTNUs virke innenfor tema universitetsbibliotek.
 • Administreres av: Idun Knutsdatter Østerdal

NTNU Vitenskapsmuseet #

 • Innhold: Informasjon og oppdateringer om NTNU Vitenskapsmuseets forskning, vitenskapelige samlinger og publikumstilbud.
 • Målgruppe: Alle som er har interesse av ny forskning, arkeologiske undersøkelser, naturhistorie, og arrangementer.
 • Administreres av: Tove Eivindsen.

Se også: #

Kontakt #

Nina Kotte og Synnøve Aune 

1 Vedlegg
4869 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)