Nettpublisering -...

Innhold og målgrupper for NTNUs kanaler i sosiale medier

Her finner du en oversikt over hvilket innhold som publiseres i de overordna sosiale medie-kanalene til NTNU, hvem som er målgrupper og hvem som administrerer de ulike kanalene.

Facebook #

NTNU har per november 2018 fem overordnede sider:

NTNU #

 • Innhold: Nyhetssaker fra NTNU, forskningssaker fra Gemini, innhold fra fagmiljøene, bilder og videoer av det som rører seg på NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Siden skal vise mangfoldet på NTNU.  Vi deler ikke informasjon som primært er for studenter og ansatte.
 • Målgrupper: Alle som er interessert i nyheter om og fra NTNU, allmennheten.
 • Administreres av: Synnøve Aune og Nina Kotte.

NTNU (Engelsk) #

 • Innhold: «Norgesreklame» og engelsk informasjon som er særlig relevant for internasjonale studentene og ansatte. Siden administreres av Internasjonal seksjon.
 • Målgrupper: Potensielle og eksisterende internasjonale studenter og ansatte ved NTNU.
 • Administreres av: Torstein Høe.

NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik #

 • Innhold: Lokal informasjon til studenter og ansatte, og nyheter om og fra campus. Deler også relevante saker fra NTNU-siden.
 • Målgrupper: Studenter i Ålesund/Gjøvik, regionen og lokalt næringsliv.
 • Administreres av: Else Britt Ervik (Ålesund) og Merete Nyheim (Gjøvik).

NTNU Neste Stopp #

 • Innhold: NTNUs rekrutteringsside, der potensielle studenter får et innblikk i hvordan det er å studere på NTNU og gis anledning til å stille spørsmål til eksisterende studenter. Siden administreres av Avdeling for studenttjenester.
 • Målgruppe: Potensielle søkere til NTNUs grunnstudier.
 • Administreres av: Ranveig Birgitte Sandnæs Heggem.

Twitter #

NTNU har per november 2018 to overordnede Twitter-kontoer:

NTNU  #

 • Innhold: Denne kontoen skal brukes til å dele nyhets- og forskningssaker som er skrevet på norsk, samt å dele og løfte fram det NTNUs ansatte og ledere mener og engasjerer seg i. I tillegg er NTNUs Twitter-konto en svært viktig kanal i krise og beredskapssituasjoner.
 • Målgrupper: Primært beslutningstagere som politikere og bedriftsledere, men ellers alle som er interessert i nyheter og forskning om og fra NTNU.
 • Administreres av: Synnøve Aune og Nina Kotte.

NTNUnorway #

 • Innhold: Denne kontoen skal brukes til å dele nyhets- og forskningssaker som er skrevet på engelsk, samt å dele og løfte fram det NTNUs ansatte og ledere mener og engasjerer seg i.
 • Målgrupper: Primært beslutningstagere som politikere og bedriftsledere, alumner, internasjonale samarbeidspartnere og representanter fra EU-systemet.
 • Administreres av: Synnøve Aune og Nina Kotte.

LinkedIn #

 • Innhold: NTNUs overordnede mål på LinkedIn er å bygge omdømme, slik at NTNU framstår som en attraktiv arbeidsplass og studiested. Innholdet som publiseres vil derfor være alt som kan underbygge dette.
 • Målgrupper: alumner, nåværende studenter, potensielle studenter og potensielle doktorgradskandidater, samarbeidspartnere, arbeidslivet, beslutningstagere, kandidater til stillinger, framtidige arbeidsgivere for NTNU-studenter og potensielle etter- og videreutdanningsstudenter.
 • Administreres av: Synnøve Aune og Nina Kotte.

Instagram #

NTNU har to overordnede Instagram-kontoer:

NTNU #

 • Innhold: bilder og videoer fra NTNUs campuser, forskningsmiljø, ansatte og studenter.
 • Målgrupper: Alle som er interessert i se bilder av og fra NTNU, NTNUs ansatte og studenter, allmennheten.
 • Administreres av: Synnøve Aune og Nina Kotte.

NTNU Student #

 • Innhold: bilder og videoer fra NTNUs campuser, forskningsmiljø, ansatte og studenter.
 • Målgrupper: Potensielle søkere til NTNUs grunnstudier.
 • Administreres av: Ranveig Birgitte Sandnæs Heggem.

Se også #

Kontakt #

Synnøve Aune

Nina Kotte.

0 Vedlegg
8510 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)