Inneklima

Inneklima er viktig for helse, trivsel og produktivt arbeid.

English version - Indoor climate and air quality

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Arbeidsmiljø og inneklima #

Inneklimaet påvirkes av flere ting:

 • Ventilasjon
 • Temperatur
 • Luftfuktighet og lufthastighet (trekk)
 • Kvaliteten på luften vi puster inn (gasser, damper, luktstoffer med videre)
 • Partikler av levende organismer (pollen, bakterier, virus, muggsopper, alger med videre)
 • Partikler av dødt biologisk eller uorganisk materiale (middrester, muggsopper, hudavfall, jord, trafikkstøv med videre)
 • Statisk elektrisitet og lignende

Muligheter for individuell regulering av temperatur og orden og renhold påvirker også vår opplevelse av inneklimaet.

Helse og inneklima #

For de aller fleste innebærer ikke inneklimaet noen helseutfordringer. Eventuell symptomer på plager kommer vanligvis etter en tid, øker i styrke utover dagen og avtar gradvis etter at du har forlatt lokalene. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet. Opplevelse av ubehag påvirkes av flere faktorer.

Symptomer som kan relateres til inneklimaet:

 • Hodepine.
 • Hudplager.
 • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals.
 • Luftveisplager som astma eller hyppige luftveisinfeksjoner.
 • Trøtthet eller uopplagthet som også kan gi konsentrasjonsvansker.

Få bedre inneklima #

Temperatur, god orden og gode rutiner for rengjøring er viktig for godt inneklima. Hovedrengjøring bør gjennomføres en gang i året. Hvis disse tiltakene ikke er tilstrekkelige, bør du/dere ta opp problemet med  ledelsen ved enheten, gjerne via verneombud eller eventuelt Arbeidsmiljøutvalget.

Dere kan også kontakte bygningsansvarlig vaktmester og/eller Bedriftshelsetjenesten. Tiltak som kan vurderes i samråd med disse er:

 • Bytte eller justere filter i ventilasjonsanlegget.
 • Endre renholdsrutiner.
 • Hovedrengjøring.
 • Sette i gang kartlegging av og tiltak mot eventuelle forurensningskilder, se avsnittet over om Arbeidsmiljø og inneklima.

Aktuelle spørsmål ved HMS-runde #

 • Fungerer ventilasjonen tilfredsstillende?
 • Har enheten registrert klager knyttet til inneklima/ventilasjon (for mye eller for liteluft, tørr luft, støv, trekk, lukt o.l.)?
 • Hvis det er registrert klager: Er det enkelte arealer der dette er mer fremtredende,og i så fall hvilke ?
 • Hvilke muligheter finnes for individuell temperaturregulering?
 • Hvordan ivaretas orden og renhold?
 • Hvor ofte gjennomfører enheten hovedrengjøring?

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef - 26. mars 2013 - HMSR57 - ePhorte 2013/11312

0 Vedlegg
18689 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)