Inkluderende arbeidsliv

NTNU er en IA-bedrift. For deg som er ansatt, betyr det blant annet at du får tett oppfølging i sykdomsperioden - slik at det blir lettere å komme tilbake til arbeidet.

1. Oppfølging

2 .Kontaktpersoner IA-nettverket

3. HR- og HMS-avdelingen

4. Nav NTNU-team

5. Veiledere ved Nav-kontorer

6. Veiledere ved Nav hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag

7. Inkluderende arbeidsliv ved NTNU

8. Handlingsplan og avtaler

 

Oppfølging

Ledere, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte er forpliktet til å samarbeide for at den som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet blir godt ivaretatt. Du skal gis de beste muligheter for å delta fullt ut i arbeidsoppgavene på arbeidsplassen din. Blir du lenge sykmeldt, kan troen på egen mestring tape seg for hver dag som går. NTNU sørger for at det blir iverksatt tiltak for å få deg tilbake i arbeidslivet. Se også egen side om Arbeidstrening og Sykdom / Oppfølgingsplan (NAV).

Kontaktpersoner 

IA-nettverket (nettverk for inkluderende arbeidsliv ved NTNU)

Leder IA-nettverket Marianne Schjølberg

HR- og HMS-avdelingen

HMS-sjef Anne-Beth Holte

HR- og HMS-sjef Arne Hestnes

NAV NTNU-team

Nav arbeidslivssenter

 • May Kvello, rådgiver, tlf 73 43 75 19 / 971 80 090, may.kvello@nav.no
 • Jaqueline Sarab Kaldani, rådgiver, tlf 73 43 75 32 / 950 50 695, jacqueline.sarab.kaldani@nav.no
 • Tone Elisabeth Larsen, (følger opp tidligere HiST) rådgiver, tlf 73 43 75 28 / 926 88011, tone.elisabeth.larsen@nav.no 

Veiledere ved Nav- kontorer

 • Østbyen: (betjener utenbys ansatte)
  • Liv Berit Berg Lunder, tlf 73 43 86 19, liv.berit.berg.lunder@nav.no, (fødselsnummer 1-31)
  • Vegard Foldal, tlf 73 43 86 47, vegard.foldal@ntnu.no, (fødselsnummer 1-31)
 • Midtbyen:
  • Hege Kvithyll, tlf 73 43 80 54, hege.kvithyll@nav.no, (fødselsnummer 1-15)
  • Stine Solheim, tlf 73438075, stine.solheim@nav.no, (fødselsnummer 16-31)
 • Heimdal:
 • Lerkendal:

Veileder ved Nav Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag

Inkluderende arbeidsliv (IA) ved NTNU

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er en avtale inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Den enkelte virksomhet velger selv om den vil være en inkluderende arbeidslivsbedrift, med de forpliktelser det innebærer, og de virkemidlene som da gjøres tilgjengelige. Slik avtale inngås med NAV.NTNU har inngått samarbeidsavtale med NAV om å være en IA-virksomhet.

NTNUs hovedmål for IA er å øke nærværet til alle ansatte. NTNU skal legge til rette for at ansatte gis de beste muligheter for å delta fullt ut i arbeidsoppgavene på sin egen arbeidsplass. Det skal i den forbindelse fokuseres særskilt på å skape økt nærvær på arbeidsplassen og derved redusere fravær på grunn av sykdom. I tillegg skal NTNU sørge for at ansatte ivaretas under en sykemeldingsperiode, og at det iverksettes tiltak for å få den sykemeldte tilbake i arbeid, slik at personen ikke faller ut av arbeidslivet. 

Handlingsplan og avtaler

 

 

6 Vedlegg
11053 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)