Informasjon for...

Informasjon for studenter på utøvende musikk

Informasjon for studenter på bachelor og master utøvende musikk, samt årsstudium i kirkemusikk.

For alle studieprogram i utøvende musikk #

Studieåret 2019/2020 #

Eksamen #

Meld deg opp i emnene du skal ta i utdanningsplanen din.

I forkant av eksamen i emner som krever innmelding av eksamensprogram (komponist, verk, spilletid) vil du få tilsendt skjema av eksamenskoordinator for utøvende musikk på e-post. Hvis du har spørsmål om eksamener du skal ha, ta kontakt med eksamenskoordinator.

Timeplan, romreservering og relatert informasjon #

Linjeforening #

Linjeforeningen for utøvende musikk heter Notelinjeforeningen. Notelinjeforeningen arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, samt konserter og studieturer. Den har arrangementer både alene og sammen med de andre linjeforeningene ved institutt for musikk. Følg Notelinjeforeningen på facebook.

Utveksling #

Vil du oppleve et nytt land mens du studerer?

Som student ved utøvende musikk har du mange utvekslingsmuligheter. Du kan kontakte internasjonal koordinator for utøvende musikk hvis du har spørsmål.

Utøvende musikk deltar i to nettverk gjennom Nordplus (utveksling i Norden): Nordpuls for jazz og Sibelius for klassisk/kirkemusikk. Du kan søke deg til alle skolene i nettverket. Informasjon om Nordplus musikknettverk finnes på www.nordplusmusic.net. Selv om du drar til et av disse stedene, så søker du NTNU om Erasmus-stipend, siden Nordplus-nettverket ikke har store stipendressurser til studentutveksling.

Erasmus er utveksling i Europa. Her må vi ha avtaler med hver enkelt utdanningsinstitusjon. Dette organiseres ved hjelp av Internasjonal seksjon, men som regel må Institutt for musikk stå for selve søknadene sammen med deg som er student. NTNU og Institutt for musikk har samarbeidsavtaler med en rekke studiesteder og nye avtaler opprettes ved behov. Disse samles i NTNUs base over utvekslingsavtaler.

Instituttet deltar også i det europeiske råd av konservatorier og musikkhøgskoler, AEC. Her er ca. 250 tilsvarende utdanninger over hele Europa medlemmer. Alle disse kan være potensielle utvekslingssteder via Erasmus, Nordplus eller som fri utveksling uten støtte fra programmene (free mover).

Praktisk-pedagogisk utdanning for instrumental- og vokalpedagoger #

Du finner informasjon om praktisk-pedagogisk utdanning for instrumental- og vokalpedagoger på studieprogramsidene.

Studentrepresentasjon #

Instituttillitsvalgt - ITV: Hanne Marit Mordal Iversen

Programtillitsvalgt (PTV) for bachelor

Programtillitsvalgt (PTV) for master

Referansegrupper for utøvende musikk #

Det er ikke forskjellige referansegrupper i hvert enkelt emne for utøvende musikk. Referansegruppen tar for seg hvert emne og den generelle studiesituasjonen. Referat fra hvert referansegruppemøte legges ut i dokumentlageret for Institutt for musikk. Se referansegrupper for hvert studieprogram i seksjonen for studieprogram under.

For årsstudiet i kirkemusikk #

Struktur og emneinnhold i årsstudiet.

Referansegruppen for årsstudiet er den samme som for bachelorprogrammet.

For bachelor #

Struktur og emneinnhold i bachelorprogrammet (velg hvilken variant du vil se for klassisk, jazz eller kirkemusikk på siden).

Semesterrapport for hovedinstrument på bachelor

Mal for utviklingssamtalen på bachelor

Høsten 2019 og våren 2020 består referansegruppene av:

Referansegruppe for klassisk - bachelor #

1. år:
2. år:
3. år:
4. år:

Lærer:

Referansegruppe for jazz #

1J: Miriam Namtero Kibakaya (41764067)
2J: Jakob Leirvik  (98833473)
3J: Peder Overvik Stuberg  (47703633)

Lærer:Erling Aksdal (95135558)

Referansegruppe for kirkemusikk #

1. år: Erlend Auestad
3. år: Amund Valde
4. år: Maria Ying Schorpen
Årsstudium: Ingrid Nedrebø

Lærer: Harald Rise

Referansegruppe for praktisk-pedagogisk utdanning #

(FPPU) Julie Singsaas

(PPU) Anders Vassli Brekke

Lærer: Wenche Waagen

For master #

Struktur og emneinnhold i masterprogrammet.

Masteravtalen må undertegnes i starten av studiet og ved endringer i studieløpet.

Informasjon om Eksperter i team. Utøvende musikk har muligheten for å delta på den intensive landsbyen Kultur og næring.

Masterkonserter #

Hvis du skal refusjon av personlige utlegg i forbindelse med aktivitet som er avtalt med Institutt for musikk finner du skjema for refusjon og informasjon på innsida.

Referansegruppe for master #

Høsten 2019 og våren 2020 består referansegruppen av:

1MA

  • Stian Eismann
  • Maia Reppe

2MA

  • Frederik Villmow
  • Oda Fredriksen

Lærer:

9 Vedlegg
5221 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)