Informasjon for...

Informasjon for studenter på musikkvitenskap

Målgruppe: Studenter Tema: Administrativt Studier
Tagger: hf imu studentinfo

Informasjon til studenter på årsstudium, bachelor og master i musikkvitenskap.

For alle studieprogram i musikkvitenskap #

Musikkvitenskap har obligatorisk aktivitet og gruppeinndeling i emnene. Det er sterkt anbefalt at du melder deg opp i emner i utdanningsplanen din så snart som mulig, og helst før hvert semester starter. De fagansvarlige som deler inn i grupper og legger opp undervisning vet ikke at du skal ta et emne før du har meldt deg opp i det.

Semesterrute våren 2020 #

Musikkvitenskap følger NTNUs studiekalenders normalordning. Der ser du rammene for studieåret som helhet.

  • Undervisningsstart: tirsdag 7. januar. I år har instituttet personaldag 6. januar, så mandagen har ikke undervisning.
  • Orienteringsmøte for samtlige studenter: mandag 13. januar kl. 14:15 i aud. D3.
  • Siste undervisningsdag: torsdag 30. april.
  • Opptaksprøver for søkere til bachelor og årsstudiet: 4. mai.
  • Eksamensperiode.

Eksamen i hovedinstrument #

Hovedinstrument består av individuelle eksamener over flere dager, og visning av eksamensdatoer i emnene vil da være perioden du skal ha din eksamen i. Oppsett for hver enkelt dag vil komme ca. 3 uker før eksamen: følg med på Blackboard.

Hovedinstrumenteksamener våren 2020 ble for disse emnene endret med årsak i covid-19:

MUSV1019 Hovedinstrument 1 med improvisasjon

MUSV1021 Hovedinstrument 2

MUSV2023 Hovedinstrument 3 med hørelære

MUSV3005 Praktiske disipliner (dette er for de som alt har hatt ett år hovedinstrumentundervisning, emnet går over et helt studieår).

Se hvert emnes emnebeskrivelse for øvrige eksamensdatoer.

Timeplan, pensumliste, romreservering og relatert informasjon #

Studentrepresentasjon #

Instituttillitsvalgt (ITV): Viktor Lunde

Programtillitsvalgt for bachelor (PTV): Jakob Mæhle Skjøtskift

Programtillitsvalgt for master (PTV): Andreas Dundas Helgheim

Referansegruppe for musikkvitenskap #

Det er ikke forskjellige referansegrupper i hvert enkelt emne for musikkvitenskap. Referansegruppen tar for seg hvert emne og den generelle studiesituasjonen. Referat fra hvert referansegruppemøte legges ut i dokumentlageret for Institutt for musikk.

Høsten 2019 og våren 2020 består referansegruppen av:

Referansegruppene opprettes i starten av hvert nye studieår.

Linjeforening #

Linjeforeningen for musikkvitenskap heter Fauréningen. Fauréningen arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, samt konserter og studieturer. Den har arrangementer både alene og sammen med de andre linjeforeningene ved institutt for musikk. Følg Fauréningen på facebook.

For årsstudiet #

Ønsker du overgang fra årsstudiet til bachelorprogrammet, så er det ingen opptaksprøve, men du må søke om overgang innen fristen i vårsemesteret.

For bachelor #

For master #

6 Vedlegg
9499 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)