Tilbake

IT-kabling

IT-drift ved NTNU har ansvar for drift og forvaltning av NTNUs tele- og datanett.

I denne artikkelen finner du lenker til standarder og rutiner for it-kabling på NTNU.

All strukturert IT-kabling i NTNUs bygningsmasse omfattes av rutinene. Unntatt fra dette er kabling som er del av laboratorie - eller undervisningsopplegg på laboratorier, der selve kablingen er objektet for undervisning eller forskning.

Rutinene omfatter også installasjon, drift og forvaltning av trådløse nett i NTNUs områder.

Behov for etablering av nye nettpunkter #

Meld inn behov for nye nettpunkter til e-vaktmester. NB! Husk å oppgi kostnadssted.

Det må påregnes noe ventetid ved etablering av nye nettpunkter, da dette utføres av ekstern leverandør.

Finn rom og punkt #

På kabellistene finner du sammenhengen mellom rom og datapunkter.

Standarder #

Kontakt #

Ved spørsmål, ta kontakt med orakel@ntnu.no

6 Vedlegg
13790 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)