English version – IDA ICE

Programinformasjon #

IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) er et simuleringsprogram for studier av termisk inneklima samt energiforbruk av hele bygningen. De beregnede resultatene sammenligner godt med målte data. IDA ICE er tilpasset lokale krav (klimadata, standarder, spesielle systemer, spesialrapporter, produkt- og materialdata).

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Klasseromslisenser

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om IDA ICE hos EQUA Simulation AB


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
807 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)