English version – HyperWorks

Programinformasjon #

Altair HyperWorks er en åpen arkitektur CAE simuleringsplattform for industrien. HyperWorks inkluderer modellering, lineære og ikke-lineære analyser, struktur- og systemoptimalisering, simulering av fluiddynamikk, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), multifysikkanalyse, modellbasert utvikling og datahåndteringsløsninger.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Tilgjengelig på MS Windows, MacOS X og Linux.

Benyttes av Fakultet for arkitektur og design (AD-fak).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om HypreWorks hos Altair Engineering Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
550 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)