Hvordan lede ansatte med hjemmekontor

På denne siden får du råd om hvordan du kan lede ansatte som har hjemmekontor

Temaside om lederstøtte | Sider merket med lederstøtte

I den situasjonen vi er i nå med at ledere og medarbeidere jobber fra hvert sitt hjemmekontor og ikke møtes fysisk, er det utrolig viktig at du som leder er tett på dine medarbeidere for å gi støtte og motivasjon for å mestre en annerledes arbeidshverdag. Det anbefales å benytte digitale verktøy (som Teams, Skype) til å ha hyppige møter og samtaler med dine ansatte. Samtalene blir nå mye viktigere enn skriftlig informasjon/eposter. Mange vil ha et behov for virtuelle møteplasser, der man kan møtes og snakke med kollegaer og nærmeste leder.

Her er noen råd om hvordan være en god og støttende leder som kan coache og legge til rette for en best mulig arbeidshverdag for hver enkelt medarbeider og for teamet sitt.

Ha jevnlige en-til-en-samtaler #

Sørg for å ha jevnlige en-til-en samtaler med dine medarbeidere på telefon eller Skype/Teams om arbeidsoppgaver og hvordan de best kan løses, og hvordan du som leder kan bistå og hjelpe til med å prioritere oppgaver. Det er også viktig å snakke med hver enkelt om hvordan man har det på jobb for tiden og hvordan det fungerer å arbeide på hjemmekontor.

Vær oppmerksom på om det er noen ansatte som trenger mer oppfølging og støtte enn andre. Vis at du som leder er tilgjengelig for alle dine medarbeidere og inviter dem til å ta kontakt hvis de har behov for det. Samtaler og oppfølging av ansatte kan delegeres til mellomledere/faggruppeledere dersom man har personalansvar for svært mange.

Tilpasset ledelse #

Å jobbe fra hjemmekontor fungerer ulikt blant medarbeidere når det gjelder trivsel og om man opplever at arbeidsdagene er effektive eller ikke. Det kommer an på arbeidsoppgavene som skal løses og på hjemmesituasjonen. Noen har ansvar for barn og deler hjemmekontor med samboer/ektefelle, mens andre jobber alene uten forstyrrelser.

Vis at du har tillit til dine medarbeidere og at du har forståelse for at arbeidssituasjonen kan være mer krevende enn den er til vanlig.

Ha jevnlige møter med teamet #

Sørg for å ha jevnlige virtuelle møter med teamet ditt, både faglig og sosialt sett. Vær oppmerksom på at det nå er ekstra behov for å snakke sammen, være sosial og diskutere oppgaver på tvers i teamet. Sosial støtte fører til økt mestring i seg selv, enten det foregår i samme rom, på telefon, eller i virtuelle møter. 

Vurder om faste, daglige morgenmøter passer best for ditt team eller ha ukentlige teammøter. Inviter også dine ansatte til ukentlige sosiale møter, som felles lunsj eller felles kaffepauser.

Spør gjerne de ansatte hva de selv ønsker og har behov for av møteplasser.

Oppfordre til virtuell kontakt #

Oppfordre til virtuell kontakt i teamet. For noen medarbeidere kan terskelen være høy for å møtes på digitale plattformer fordi det er nytt og man har liten erfaring med det.

En oppfordring fra leder kan gjøre det lettere å ta kontakt mellom teammedlemmer.

Søk støtte i ditt ledernettverk #

Søk støtte i ditt ledernettverk for å lære av hverandre i hvordan utøve god relasjonsledelse og være tett på som leder.

Hjelp til med tilrettelegging av hjemmekontor #

Hjelp til med tilrettelegging av hjemmekontor. Her er noen råd for hvordan man kan sette opp en god arbeidsstasjon, ergonomi.

Oppdatert 27.03.20

0 Vedlegg
1884 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)