Hva er IT-reglementet

IT-reglementet inneholder de reglene du er forpliktet til å følge når du bruker IT-systemet på NTNU, og må godtas før du får aktivert din brukerkonto. Med IT-system menes all trafikk du genererer på NTNU sitt nett.

English version - What are the IT-regulations

Ser du etter noe annet? Temaside om IT-hjelp | Sider merket med sikkerhet

Godta IT-reglementet #

Studenter må godta IT-reglementet idet de aktiverer brukerkontoen sin for første gang. Dette gjøres via aktiveringssiden.

Ansatte må også godta IT-reglementet før brukerkontoen aktiveres. Dette gjøres hos den ansatte sin lokale IT-ansvarlige.

Brudd på IT-reglement #

Hvis noen misbruker nettet på NTNU er det NTNU som vil bli stilt til ansvar for aktiviteter som har foregått.

Vær derfor oppmerksom på at misbruk av nettet kan medføre utestengelse. Det er da hvis maskinen står på hybelen din på en studentby, eller er koblet til NTNUs nettverk på andre måter. Brytes IT-reglementet risikerer brukeren at nett-tilgangen blir stengt for en periode. Lengden varierer, og kan øke ved antall brudd. Eksempler på brudd kan være nedlasting av kopibeskyttet materiale og overskridelse av trafikkgrense. Brukere bør også være klar over er at brudd som regel blir rapportert til fakultetet. Det har hendt at fakulteter da nekter en student for eksempel å reise utenlands. I enkelte tilfeller kan dette ha konsekvenser for studieforløpet.

Hvis det er noe du lurer på, se IT-reglementet

Relevante lenker #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer. Ansatte bes om å kontakte lokal IT-ansvarlig.

0 Vedlegg
12814 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)