Tilbake

Hva du kan kopiere

På denne siden kan lese om hva du som student eller ansatt fritt kan kopiere og bruke uten å ta kontakt med rettighetshavere for å innhente tillatelse. 

English version - Content you are allowed to copy

Temaside om utskrift og kopi

NTNU Universitetsbiblioteket er ansvarlig for Kopinoravtalen ved NTNU og gir deg veiledning og informasjon. 

Dine rettigheter til å kopiere og gjenbruke tekst og annet som andre har skapt er regulert gjennom lovbestemmelser og avtale med Kopinor.

Kopinoravtalen #

Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Avtalen omfatter kopiering som initieres av institusjonen og gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Det er en forutsetning for tillatelsen at kopiering ikke erstatter, men er et supplement til kjøp av utgitt materiale fra bokhandel, billedarkiv mv.

Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter går foran denne avtalen og må respekteres.

Lover, forskrifter, rettsavgjørelser o.l. er uten vern og kan kopieres fritt. Det samme gjelder forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg eller utgitt av det offentlige.

Dette kan du kopiere #

Kopiering utover dette er mulig, men må klareres med Kopinor og medfører kostnader. Klarering foretas i så fall som for kompendier.

Bøker #

Til studenter: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester. All bruk av bokutdrag skal klareres i BOLK. Se mer om å lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter.

Til ansatte mv.: Inntil 15 % av sidetallet, likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.

Vitenskapelige tidsskrifter #

Fra et enkelt nummer:

Til studenter: inntil én artikkel per emne per semester.
Til ansatte mv.: inntil én artikkel.

Aviser, allmenne tidsskrifter osv. #

Det kan kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

Noter #

Enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter:

Inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning. 

Oppgi kilde #

Husk at navn på opphavsmann, samt verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis.

Kompendier #

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.

0 Vedlegg
8317 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)