Horisont 2020

Horisont 2020 - fokusområder

NTNU finansierer en faglig prosessleder og driftsmidler for å vinne europeiske prosjekter for sju forskningsgrupper. De sju gruppene er: Manufacturing, Carbon capture and Storage, Obesity, Experimental and Theoretical Approaches to Human Language, Energy systems and policy, Energy Efficient Computing Systems og Smart Cities.

English version: Horizon 2020 - focus areas

Se også: Horisont 2020

Smart cities #

Leder: Professor Annemie Wyckmans

Prosessledere: Professor Patrick Arthur Driscoll, Postdoktor Carmel Lindkvist, postdoktor Gabriele Lobaccaro, rådgiver Håvard Wibe

Building on a wide range of methods, the strategic interdisciplinary research group on Smart Cities integrates design and technology to promote smart, energy-efficient, resilient, healthy cities. The group consists of experts from material detailing to urban morphology, from energy and mobility systems to governance, citizens and smart tools and data. Our activities include good, visible lighthouse projects, but also meticulous translation of design characteristics into indicators, targets and approaches that can be included in assessment tools, certification, budgets and policy strategies.

Nettside

Energy efficient computing systems #

Leder: Professor Per Gunnar Kjeldsberg | Prosessleder: Førsteamanuensis Magnus Jahre 

Energy efficiency is the key design challenge for future computing systems, ranging from wireless embedded client devices to high performance computing centres. The Energy Efficient Computing Systems (EECS) research initiative has been established to respond to the related research challenges met in the current socio-economic context. The EECS Group's primary research efforts will focus on improving the energy efficiency of computing systems across all abstraction layers - spanning disciplines such as nano-scale electronics, computer architecture and system software and applications.

Nettside

Manufacturing #

Leder: Professor Olav Egeland | Prosessleder: Prosjektleder Bjørn Moseng 

Manufacturing har hovedfokus på produksjon av alle typer produkter. De fleste aktiviteter i verdikjeden fra idé til ferdig produkt vil være inkludert. Eksempler på funksjoner vil være konstruksjon, logistikk, vedlikehold, produksjonsplanlegging, robotteknikk, bruk av nye materialer, lagvis produksjon osv. Fremtidens produksjon krever bruk av avansert IT, fokus på miljø, interaksjon maskin/menneske og kunnskap om globale verdikjeder. Fokusområdet vil i utgangspunkter adressere institutter på IVT fakultetet, men også kreve kunnskap fra andre fakulteter (IME, HF med flere). Vareproduserende industri vil være naturlige samarbeidspartnere, mens prosessindustri og tjenesteyting ikke dekkes.

Nettsider: www.focusonfof.eu | www.ifacom.org | www.manufuture.no

Carbon capture and storage #

Leder: Professor Olav Bolland | Prosessleder: Forsker Paris Klimantos

Innen området CO2-fangst og lagring (CCS) ved NTNU arbeider vi med følgende sentrale forskningsutfordringer:

  1. Termiske kraftproduksjonsprosesser for kull, olje og naturgass som muliggjør CO2‐fangst med lavt energibruk og lavest mulige kostnader.
  2. CO2-fangst i industrielle prosesser som sementproduksjon, raffinerier, naturgassprosessering, ammoniakkproduksjon, stålproduksjon og aluminiumsproduksjon.
  3. Redusert energiforbruk i separasjonsprosesser som absorpsjon, adsorpsjon, membraner, destillasjon ved lave temperaturer, anti-sublimasjon, og luftseparasjon.
  4. Transportsystemer for CO2; enten rørledninger eller skip.
  5. Sikker og effektiv lagring av CO2 i stor skala med bruk av kunnskaper innen geologi, CO2-kjemi i bergarter og fluidstrømning i bergarter.

Nettside

Social science in energy #

Leder: Professor Asgeir Tomasgard | Prosessledere: Postdoktor Tomas Moe Skjølsvold, rådgiver Henrik Karlstrøm 

Social science in energy focuses on studies of policies and support structures that promote the transition to a more sustainable energy system. One prerequisite for a more environmentally friendly energy system is for new energy technologies and infrastructure to be understood, accepted and utilised by the public. Social science in energy integrates insights from energy economics, energy systems analysis, political science, sociology, innovation studies and science and technology studies with the goal to improve the basis for decision making on energy issues, both at the user and the systems level.

Nettside

Se også #

Forskningsprosjekt

Forskningsmidler

Horisont 2020

Kontakt #

EU-rådgivere

0 Vedlegg
14591 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)