Horisont 2020

Samleside om EUs rammeprogram for forskning og innovasjon «Horisont 2020». Her finner du lenker til viktig informasjon og støtte fra EU, Forskningsrådet og NTNU.

Denne siden oppdateres etter hvert som informasjon rundt Horisont 2020 utvikles. 

English version: Horizon 2020

NTNU and SINTEF: Kick-off for Horizon 2020 #

NTNU and SINTEF in cooperation with the Research Council:

Horisont 2020-logo. Banner.

Kick-off for Horizon 2020 Industrial Leadership and Societal Challenges 2018 – 2020 Work Programmes

When and Where #

Time: 16 October 12:30 – 17:00
Place: Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital/NTNU Øya Campus, Olav Kyrres gate 10 (map)

Programme #

 • 11:30 – 12:30   Networking and light lunch
 • 12:30 – 13:15   Opening and introductions, chaired by Rector Gunnar Bovim, NTNU and CEO Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
 • 13:30 – 16:00   Parallel workshops for individual Horizon 2020 Programmes. See programmes for the workshops below.
 • 16:15 – 17:00   Report from the parallel workshops, chaired by Rector Gunnar Bovim and CEO Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

Registration #

Deadline for registration is 2 October.

 Register here

Spaces are limited. Registration is on a first come, first served basis.

About the event #

New opportunities for cutting edge, innovative, impact based collaborative research are now opening. Horizon 2020 is in its last years, and the final Work Programmes will shortly become official. Get a head start; the draft Work Programmes for 2018 – 2020 are available at Innsida.

The kick-off will focus on topics in the 2018 – 2020 Work Programmes that researchers at NTNU and SINTEF are interested in. This is a unique opportunity to discuss your research ideas in light of the upcoming opportunities in Horizon 2020 with both Research Council and local resource persons present.

The kick-off will be organized in parallel workshops covering individual programmes and priority themes in Horizon 2020. NTNU and SINTEF researchers and research groups are invited to indicate in the registration the topics in the upcoming Work Programmes that are of interest. In the parallel workshops the discussion will be centred abound how to address these topics.

The aim of the parallel workshops is to identify a number of topics in the draft work programmes with deadlines in 2018 and 2019 that NTNU researchers and research groups will apply for, either alone (with European partners) or together with SINTEF. The researchers and groups who decide to participate and thus contribute in the workshop will gain priority access to NTNU’s support mechanisms for EU-funded research.

Please note: Workshops for the programmes under the H2020 Excellence Pillar will be organized separately (European Research Council, Marie Sklodowska Curie Action, Research Infrastructure, and Future and Emerging Technologies).

Individual workshops #

Workshop programmes

 1. Nanotechnologies and Advanced Materials
 2. Advanced Manufacturing and Processing
 3. Biotechnology and Food
 4. Information and Communication Technologies
 5. Health, demographic change and wellbeing
 6. Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
 7. Oceans
 8. Secure, clean and efficient energy
 9. Smart, green and integrated transport
 10. Inclusive, innovative and reflective societies
 11. Secure societies


Se også: EUs Horisont 2020- nettsider

Arbeidsprogram 2018-2020 #

Utkast til arbeidsprogram for 2018-2020. Merk at utkastene ikke er offisielle, og at man må være pålogget Innsida for å se siden.

Vær oppmerksom på at det kan bli (små) endringer i utkastene inntil de publiseres offentlig senere høsten 2017.

Vennligst ikke spre eller distribuer utkastene utenfor NTNU og SINTEF.

16. oktober 2017 på NTNU vil det bli arrangert et lanseringsseminar av arbeidsprogrammene. Her blir det også anledning til å diskutere søknadsidéer med nasjonale kontaktpunkt for de fleste av programmene. Ta kontakt med ditt fakultets EU-rådgiver dersom du er interessert i å delta.

Mye brukt #

PIC kode – Participant Identity Code (NTNU) #

NTNUs PIC kode i Horizon er 999977851

Utlysninger/Calls #

Delprogrammer #

Kontaktpersoner og støttefunksjoner #

Støtte til posisjonering #

Støtte i søknadsfasen #

Insentivordninger #

Insentivordninger ved NTNU

Se også #

6 Vedlegg
11850 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)