Horisont 2020

Samleside om EUs rammeprogram for forskning og innovasjon «Horisont 2020». Her finner du lenker til viktig informasjon og støtte fra EU, Forskningsrådet og NTNU.

English version: Horizon 2020

Se også: EUs Horisont 2020 – nettsider

Arbeidsprogram 2018-2020 #

Utkast til arbeidsprogram for 2018-2020. Merk at utkastene ikke er offisielle, og at man må være pålogget Innsida for å se siden.

Vær oppmerksom på at det kan bli (små) endringer i utkastene inntil de publiseres offentlig senere høsten 2018.

Vennligst ikke spre eller distribuer utkastene utenfor NTNU og SINTEF.

Mye brukt #

NTNU på europeiske plattformer, i nettverk og allianser

PIC kode – Participant Identity Code (NTNU) #

NTNUs PIC kode i Horizon er 999977851

Utlysninger/Calls #

Delprogrammer #

Kontaktpersoner og støttefunksjoner #

Støtte til posisjonering #

Støtte i søknadsfasen #

Insentivordninger #

Insentivordninger ved NTNU

Se også #


Tidligere: NTNU and SINTEF: Kick-off for Horizon 2020, 16 October 2017 #

NTNU and SINTEF in cooperation with the Research Council: 

Kick-off for Horizon 2020 Industrial Leadership and Societal Challenges 2018 – 2020 Work Programmes

Program med parallelle workshops og deltakerliste

14 Vedlegg
28358 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)