Horisont 2020

Samleside om EUs rammeprogram for forskning og innovasjon «Horisont 2020». Her finner du lenker til viktig informasjon og støtte fra EU, Forskningsrådet og NTNU.

Denne siden oppdateres etter hvert som informasjon rundt Horisont 2020 utvikles. 

Se også: EUs Horisont 2020 – nettsider

Arbeidsprogram 2018-2020 #

English version: Horizon 2020

Utkast til arbeidsprogram for 2018-2020. Merk at utkastene ikke er offisielle, og at man må være pålogget Innsida for å se siden.

Vær oppmerksom på at det kan bli (små) endringer i utkastene inntil de publiseres offentlig senere høsten 2017.

Vennligst ikke spre eller distribuer utkastene utenfor NTNU og SINTEF.

NTNU and SINTEF: Kick-off for Horizon 2020, 16 October 2017 #

NTNU and SINTEF in cooperation with the Research Council: 

Kick-off for Horizon 2020 Industrial Leadership and Societal Challenges 2018 – 2020 Work Programmes

Program med parallelle workshops og deltakerliste

Mye brukt #

PIC kode – Participant Identity Code (NTNU) #

NTNUs PIC kode i Horizon er 999977851

Utlysninger/Calls #

Delprogrammer #

Kontaktpersoner og støttefunksjoner #

Støtte til posisjonering #

Støtte i søknadsfasen #

Insentivordninger #

Insentivordninger ved NTNU

Se også #

10 Vedlegg
15824 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)