Hjertestartere

Denne siden gir en oversikt over alle hjertestartere på NTNU.

Enheter som kjøper inn hjertestartere har ansvar for vedlikehold av hjertestarteren som for eksempel å skifte batteri og pads. Den som har ansvaret for hjertestarteren skal også registrere starteren i det nasjonale hjertestarterregisteret, og melde fra til kommunikasjonsavdelingen for registrering på Innsida/hjertestartere.

Engelsk versjon - Defibrillators

Temaside om akutt hjelp

 

   = Krever korttilgang.
Dagtid: kontakt vaktmester, kveldstid: kontakt vaktstyrken
: tlf. 918 97 373

Gløshaugen:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Hovedbygningen Skranke på biblioteket, 1. etasje  
Hovedbygningen Rom 136 Kommunikasjonsavdelingen, 1. etasje  
Elektrobyggene Rom B 406:  Åpent 08-11 og 12-15
Elektrobyggene Rom E 000: Krever korttilgang
Elektrobyggene

E100 - vrimlearealet i glassgården

 
Elektrobyggene Rom G 100 B 1. etg.  
Gamle fysikk Rom 113 Krever korttilgang
Internasjonalt hus Rom 21: Åpent 08-15 (vestre Gløs)
Kjemiblokk 2 I gangen, rom 130, 1. etg.  
Kjemi sydfløy Rom 111 - utenfor vaktmesterkontor. Tilgjengelig hele døgnet for alle som har adgang til kjemiblokkene og realfagbygget.  
Kjemiblokk 5 Rom 106: Åpen 08-15.45 (15). Korttilgang etter disse tidspunkt.
Kolbjørn Hejes vei 1 Rom B160. 1. etasje ved inngang 1d. Åpen 08-15.45 (15). Korttilgang etter disse tidspunkt.
Sentralbygg 1

Rom 157A

 
Realfagbygget

Rom E1-102, utenfor infoskranken

 
Bergbygget Korridor A-S053  
Bergbygget Korridor 240
Byggteknisk (Lerkendalbygget)

Ved rom 1-002, til venstre for hovedinngangen

 
Materialteknisk

Korridor 1. etasje, rom 1-140

Korridor 3. etasje, rom 3-150

 

 

Driftssentralen Rom 216, 2. etasje ved resepsjonen
Transportsentralen Ved inngangen, rom 100
Adolf Øien-bygget Korridor 3. etasje, rom 3037  
Idrettsbygget Gløsh. I skranken  

Dragvoll:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Dragvoll Bygg 6, nivå 3, utenfor Vakt og service, på vegg ved heis  
Dragvoll Idrettssenteret Ved resepsjonen  

Trondheim - øvrige bygg:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Valgrinda 2000 Bygg 2, 3. etasje ved inngangsdør til IPK  
Kalvskinnet - Akrinn 1. etasje mellom person- og vareheis  
Kalvskinnet - Gunnerusgate 1 5. etasje inne på lunsjrommet  
Kalvskinnet - Schøninghuset 1. etg rom 2.121
Kalvskinnet - Schøninghuset 2. etg B204, ved siden av heis
Lysholmbygget
(i åpningstiden)
1. etg.  
Marinteknisk senter Kontorbygget, 2. etasje ved resepsjonen - (nær F2.124)  
Olavskvartalet Rom 615 lærerkopirom i 6.etg. Institutt for musikk 
Toppidrettssenteret i Granåsen Plan 3, i korridor mot testlaboratorium
Tungasletta 2 Fellesarealet i 2. etasje mellom bygg A og B (veggen mot servicesenteret)  
Øya Helsehus 2 .etg. utenfor rom 026 og 7. etg. ved dør K02  
Biologisk stasjon i Heggdalen Bygg 080 - Rom 001
Ringve botaniske hage Administrasjonsbygningen, rom 120
Suhmhuset Rom 120 (skrankeområdet)
Gunnerushuset A140, nær skranke
Gunnerushuset 2. etg A250, trapperom
Jonsvannsveien 82 c, Moholt C-blokken, 3. etg.  
NTNU Sealab, Brattørkaia Resepsjonen, 2.etg.  

Gjøvik:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Gjøvik G-bygget  Ved Studenttorget  
Gjøvik H-bygget Ved auditorium Eureka  
Gjøvik Mustad Forskningslab for universell utforming  

Ålesund:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Ålesund Hovedbygget Ved ekspedisjonen  
Ålesund Lab-bygget Ved øst-inngangen, 1 etg. ved trappen  
Ålesund Kunnskapsparken Ved hovedinngangen, 1. etg.  
0 Vedlegg
8161 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)